Gå till innehållet

Jonas Elding: ”Innergården är en riktig kioskvältare”

Arkitekten Jonas Elding på Elding Oscarson är nöjd med mycket i det tillbyggda Skissernas museum i Lund som öppnade i helgen.
– Det är starka upplevelser besökarna får där, det är kul att kunna bjuda på det, säger han.

Det var år 2013 som Elding Oscarson vann tävlingen om att rita tillbyggnaden som rymmer en ny entré, museibutik och restaurang. Ett tilläggsuppdrag blev att även utforma övertäckningen av innergården.

Det Jonas Elding är kanske mest nöjd med är de nya stora rummen som öppnar sig mot parken, med tillräcklig volym på höjden för att också få in de omgivande trädkronorna. Men att få till detta var också en av de största utmaningarna.

Den nya entréhallen har utblickar i alla väderstreck och ett rent uttryck tack vare väl dolda installationer.

Den nya entréhallen har utblickar i alla väderstreck och ett rent uttryck tack vare väl dolda installationer.

– Vi fick förlägga köket på ett helt annat sätt än vad någon trodde var möjligt med hänsyn till inlastningen. Det gjorde också att vi kunde skapa en entré i samma axel som den gamla, vilket känns respektfullt mot Westmans befintliga byggnad, säger Jonas Elding.

Lundaarkitekten Hans Westman skapade de första tillbyggnaderna till det ursprungliga Skissernas museum. Svenska salen med den gamla entrén har en ren betongfasad och stod klar 1959. År 2005 stod en tillbyggnad för magasin, ateljéer och verkstäder klar, signerad Johan Celsing. Även denna har Elding Oscarson fått förhålla sig till, i övertäckningen av innergården, 28 meter lång och nio meter bred.

– Det var en utmaning att få ner lasterna. Vi ville inte röra Celsings gårdsfasad och vi kunde inte lägga någon last på den, eller på motstående vägg. Till slut gjorde vi det bakvända, att spänna åt fel håll, det vill säga istället för att lägga niometersbalkar la vi dem åt andra hållet på fyra pelare, med 28 meters spännvidd. Det var ett bra samarbete mellan oss och konstruktören, där vi tänkte konstruktion och konstruktören tänkte arkitektur, säger Jonas Elding.

Taket, som upplevs som en fritt hängande aluminiumspegel nio meter upp i rummet, har blivit ett effektfullt tillskott.

– Innergården är en kioskvältare. Folk förstår inte riktigt vad det är de ser när de kliver ut i gården, det är kul att se deras reaktioner på upplevelsen av rummet, säger Jonas Elding.

Betongväggen i den övertäckta innergården med spegeltaket har fått en tillfällig väggmålning av amerikanska konstnären Swoon.

Betongväggen i den övertäckta innergården med spegeltaket har fått en tillfällig väggmålning av amerikanska konstnären Swoon.

Museichefen Patrick Amsellem kallar innergården för museets nya hjärta där människor ska kunna samlas för möten och seminarier. Han är berömmer arkitekternas lösningar för att göra museet mer tillgängligt.

– Det är en verkligt intelligent planlösning, de har verkligen lyssnat på oss och lyckats öppna upp och bjuda in och skapa nya ytor för att kunna ta emot fler besökare, säger han.

Tillbyggnaden med fasad av corténstål och en ny entré.

Tillbyggnaden med fasad av corténstål och en ny entré.

Skissernas museum är, som namnet antyder, ett museum som vill visa designprocessen, från idé till färdigt verk. En av öppningsutställningarna handlar just om Elding Oscarson och visar bland annat 130 modeller från de senaste tio åren.

– Vi lägger mycket tid på att hitta rätt anslag i början. När konceptet väl sitter och vi vet vad vi ska göra är det en något mer linjär process. Men självklart gör vi massvis av studier även för komposition, proportion och detaljer. För Skissernas museum har vi gjort mycket studier på fönstersättningen och hur corténplåtarna ska hängas så att glas möter stål, säger Jonas Elding.

Elding Oscarssons modell över tillbyggnaden är en av många som ställs ut i Skissernas museums öppningsutställning.

Elding Oscarsons modell över tillbyggnaden är en av många som ställs ut i Skissernas museums öppningsutställning.

Mer att läsa