Gå till innehållet

Tidig dialog ska säkra linbaneprojekt

Göteborg blir först i Norden med linbana i kollektivtrafiken – och utmaningarna är både tekniska och sociala. Ett unikt dialogarbete ska fånga upp nej-röster och göra det lättare att hålla tidsplanen.

Linbanan är en av de nya förbindelserna över älven som ska binda ihop de centrala delarna med Hisingen. Sträckningen går från Järntorget till Wieselgrensplatsen via Lindholmen och Västra Ramberget. Det blir ett helt nytt sätt att åka kollektivt, i gondoler i luften med avgångar var 45:e sekund.

Om allt går som planerat tas linbanan i drift under jubileumsåret 2021. Jämfört med andra stadsutvecklingsprojekt startade dialogarbetet med boende, föreningar och verksamheter kring stationerna ovanligt tidigt i processen.

– Jag fick frågan om jag ville vara med för flera år sedan, säger Gunnar Ekolin som bor nära den tänkta stationen på Wieselgrensplatsen.

Långsiktiga dialogprocesser prövades första gången i Göteborg när motståndet mot trängselskatten var stort i Backa, i samarbete med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson. Initiativet att jobba på liknande sätt med linbanan togs av den tidigare projektledaren Per Bergström Jonsson.

En av utgångspunkterna är att få med så många olika perspektiv som möjligt.

– Vi är helt öppna med att många beslut inte går att påverka. Ändå är folk intresserade. Jag ser det som att medborgare är en del av expertkunskapen. De tankar som samlas in från dialoggrupperna går kontinuerligt in i processen, säger Bernard le Roux, dialogstöd för linbaneprojektets referensgrupper.

Erfarenheter visar att dialog under lång tid i små grupper är ett effektivt sätt att hantera komplexa frågor.

– Vi har tid på oss att skapa relationer genom att lyssna och lära av varandra, säger Bernard le Roux.

Tanken är också att upptäcka och ta hand om spänningar i tid. Motståndet har varit starkast i gruppen för stationen på Lindholmen. Där kommer gondolerna passera fönster i ett hus med bostadsrätter.

– Vi måste ta de upprörda känslorna på allvar och kommunicera protesterna till beslutsfattarna. Genom dialogprocessen blir komplexiteten tydlig – det handlar ofta flera saker samtidigt. På Lindholmen finns en zonkamera för trängselskatten, men det är också flera års ilska mot Västlänken som kommer upp till ytan, säger Bernard le Roux.

Han befarar att bristen på transparens bygger upp ett motstånd som riskerar att slå till med full kraft när genomförandefasen börjar.

– Det är farligt för samhället att överraska människor, säger han.

Fakta om linbanan

Linbanan är tre kilometer lång och det tar tolv minuter att resa mellan ändhållplatserna. 46 gondoler går 50–100 meter upp i luften med en hastighet på 20 kilometer i timmen. Kapaciteten är 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. Investeringskostnaden uppskattas till 1,1 miljarder kronor och drift- och underhållskostnaden till mellan 30 och 50 miljoner per år.

Mer att läsa