Nyheter

Thomas Sandell om utveckligen av Boklok: Ska bli den nya standarden

12 maj 2020

Thomas Sandell på Sandell Sandberg har ingått samarbete med Ikea och Skanskas hustillverkare Boklok för att utveckla estetiken i de prefabricerade bostädernas exteriör.

Annons
Foto Boklok

Thomas Sandell är chefsarkitekt på Sandell Sandberg som fått i uppdrag att uppgradera bostäderna som produceras i Bokloks fabrik.

Vad ska ni göra åt Boklok?

– Vi ska se till att husen ser bra ut. När vi åkt runt och tittat har vi konstaterat att det som fallerar mest är hur de ansluter till marken. Så vi tittar framförallt på hur de landar på mark och tar fram en ny lösning som gör att det blir mer omhändertaget. Men vi ser också över fasadernas utformning, loftgångarna, balkongernas fronter och skarvarna mellan byggelementen. Vi tittar också på en del belysning och kompletteringar som balkonglådor och växthus. Själva bostäderna är annars välstuderade, det enda vi ändrat är att vi gjort ett fönster i köket högre för att ta vara på dagsljuset bättre.

För ett och ett halvt år sedan fick två Boklok-hus på Malmen intill Drottningholms slott bygglovet upphävt av Mark- och miljööverdomstolen på grund av bristande arkitektonisk kvalitet. På vilket sätt ligger domen till grund för ert arbete?

Annons

– Den kände jag faktiskt inte till. Men Boklok har ju hittills byggts på mindre orter och i kranskommuner och ju närmare annan bebyggelse och ju mer man aspirerar på att vara stadsbyggare, desto mer krävs förstås. Det ska gå att anpassa husen efter gällande detaljplaner och fasaderna ska vara lite mer bearbetade. Det ska finnas en garant för att det blir okej, precis som med HSB-husen på 1950-talet.

När får vi se resultatet?

– Vi jobbar nu med Bokloks projektutvecklingsteam och ska förankra allt med produktionen, de måste godkänna allt vi gör. Vi lär oss mycket om industriellt byggande och att det är arbetsmoment och tiden på bygget som kostar snarare än materialet. De första nya husen ska byggas i Helsingborg, kanske om ett och ett halvt år. Sen kommer det nog att ta fart. Meningen är att vårt hus blir den nya Boklok-standarden.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel