Gå till innehållet

Tham och Videgård öppnar utställning: “Hur högt i tak har vi?”

Den 11 november öppnar utställningen om arkitektkontoret Tham och Videgård på Arkdes. Bolle Tham och Martin Videgård hoppas att den ska bli utgångspunkt för en bred diskussion om samtida arkitektur.

Vad pratar vi om när vi pratar om arkitektur? Är det arkitekturen i sig som står i fokus eller handlar diskussionen egentligen om annat? Utställningen Tham & Videgård – Om: Arkitektur som öppnar på Arkdes den 11 november, presenterar ett urval av arkitektkontorets projekt från starten 1999 och en bit in i framtiden. Både Arkdes och Tham och Videgård hoppas att den också ska bli en utgångspunkt för en bred diskussion om samtida arkitektur.

– Hur högt i tak har vi i Sverige? Vad kan man prata om? Det finns en starkt konservativ rörelse som bland annat kommer till uttryck i Arkitekturupproret. Att lyfta fram goda exempel blir då ännu viktigare. Vad finns det för möjligheter här och nu och kan den arkitekturen bli bra? Att visa på möjligheter känns som en viktig potential i utställningen, säger Bolle Tham.

Kontoret har arbetat med utställningen sedan Arkdes kom med förfrågan för fyra år sedan. Att ett nu verksamt arkitektkontor lyfts fram i en utställning av den här storleken hör till ovanligheterna.

Martin Videgård och Bolle Tham är grundare av Tham och Videgård arkitekter.

– Vi arbetar hela tiden med olika aktörer, både kommersiella och icke-kommersiella, det är så det ser ut inom fälten design och arkitektur. Vår verksamhet speglar verkligheten på det sättet, säger utställningens curator Daniel Golling, intendent för samlingarna på Akdes med inriktning mot samtida svensk arkitektur och design. 

– Tham och Videgård har gjort en mängd intressanta projekt i olika skalor under 23 år och även nått ut internationellt. Det som gör kontoret särskilt spännande är att de gör projekt som befinner sig i epicentrum av arkitekturdebatten. Ett exempel är Nya Konst vid Götaplatsen, en plats med historisk relevans där de placerar en ny och djärv byggnad som ändå är tydligt rotad i platsen. Projektet har blivit väldigt uppmärksammat vilket bland annat lett till att Socialdemokraterna i Göteborgs stad har tagit fram ett eget förslag på fasad, säger Daniel Golling.

– Att få göra en egen utställning är såklart hedrande och roligt, säger Martin Videgård. Vi ser en stor potential i att Arkdes lyfter fram samtida arkitektur, det bidrar till samtalet om vad arkitektur kan vara idag, det bygger en arkitekturkultur. Det kan förhoppningsvis bredda perspektiv och skapa ett intresse. Om det ger fler jobb återstår att se, det viktigaste är att det som byggs blir bra.

Tham och Videgård har för utställningen formgett en installation med ett transparent glasgolv över 108 boxar där ett sjuttiotal projekt och olika teman behandlas. Tanken är att installationen också ska kunna fungera som en mötesplats för diskussioner om arkitektur, allt från föreläsningar till pedagogiska visningar för skolklasser.

– Ambitionen är att ge en insikt i hur vi arbetar som arkitekter, löser uppgifter och förhåller oss till olika kontexter. Det blir en bra spännvidd med nedslag i olika skalor från produktformgivning till stadsplan, säger Bolle Tham.

Utställningen Tham & Videgård – Om: Arkitektur på Arkdes öppnar den 11 november och pågår till och med den 27 augusti 2023.

Om Tham och Videgård arkitekter

Grundades 1999 av Bolle Tham och Martin Videgård och har sedan dess arbetat brett med olika typer av projekt i Sverige och internationellt. Kontoret har ställt ut i många internationella sammanhang, bland annat tre gånger på Venedigbiennalen, och vann Kasper Salin-priset 2008 för Kalmar konstmuseum och 2015 för KTH Arkitekturskolan i Stockholm. 2017 publicerade tidskriften El Croquis en monografi om kontoret. 

Mer att läsa