Gå till innehållet

Textilforskaren lyfter mönstrens spatiala potential

Genom att introducera rumsliga begrepp i designprocessen kan framtidens textilformgivare skapa helt nya sorters mönster. Det menar Tonje Kristensen Johnstone, nybliven doktor i textildesign.

Som lärare på Textilhögskolan i Borås märkte Tonje Kristensen Johnstone hur den gängse designbriefen ofta innebar att studenternas mönster blev förutsägbara och konventionella.

– Jag ville utmana invanda föreställningar om vad mönster kan vara, och om hur de kan designas och upplevas, säger hon.

Funderingarna ledde till en avhandling, som visar hur mönster kan bidra till att definiera rumsliga egenskaper när konkreta variabler ­– som färger, rapportmått, material eller tema – byts ut mot mer abstrakta och spatiala – som upp, över, mellan eller omkring.

– Det visade sig att så fort studenterna fick arbeta utifrån ett abstrakt begrepp kopplat till rummet relaterade de också sina mönster till en rumslighet. Många jobbade dessutom tredimensionellt, vilket inte är så vanligt. Det var fascinerande.

Efter att ha testat sina idéer på designskolor runt om i Europa kunde Tonje Kristensen Johnstone konstatera att utformningen av designprocessen avgör slutresultatet, men också att utförande och placering av mönster bidrar till att definiera de mest grundläggande egenskaperna i ett rum.

– Min förhoppning är att vi i framtiden får se mönster med en högre grad av komplexitet i rapportering och uttryck. Kan vi dessutom synliggöra rumsliga egenskaper redan i designprocessen kan även medvetenheten om rumslighet i mönsterformgivning ökas. Då tror jag att vi kan skapa andra upplevelser än dem vi är vana vid.

Mer att läsa