Gå till innehållet

Temat klart för nästa års arkitekturbiennal

Hur människor ska få goda förutsättningar för att leva tillsammans blir temat för arkitekturbiennalen i Venedig 2020. Bostadsförsörjningen lyfts som en viktig fråga.

Curator för den kommande upplagan av biennalen är Hashim Sarkis, rektor för arkitektur och samhällsplanering vid MIT i USA och dessförinnan professor i landskapsarkitektur och urbanism på Harvard. I ett officiellt uttalande om nästa års biennaltema ”Hur vi ska leva tillsammans?” betonar han vikten av att föra samman människor i en tid av ökande sociala och ekonomiska klyftor.

– Vi behöver mötas och knyta an till varandra, påpekar Hashim Sarkis och lyfter fram arkitekturens roll som plats- och kulturskapare.

– Arkitekturen inspirerar de olika sätt som vi lever tillsammans på. Därför ber vi biennalens deltagare att lägga tonvikt på de aspekter av huvudtemat som är unika för arkitektur.

De arkitekter som bjudits in för att delta i biennalen uppmanas att söka breda samarbeten bortom professionen, att bjuda in konstnärer, byggföretag och hantverkare men också politiker, journalister, forskare och allmänheten. Då kan arkitekterna stiga in i den något bortglömda rollen som samordnare och förvaltare av samhällskontraktet, hoppas Hashim Sarkis. Utställningen under arkitekturbiennalen i Venedig kommer att vara öppen 23 maj – 29 november 2020.

Mer att läsa