Gå till innehållet

Tävlingen om Skanstorget avgjord

Förslaget Haga hjärta Linné från Okidoki arkitekter vann markanvisningstävlingen för Skanstorget. Nu väntar en komplicerad planprocess. Den känsliga kulturmiljön blir det största hindret för att få fram en detaljplan.

Ernst Rosén AB är byggaktören som ger sig in i det omdebatterade projektet att bygga på ett av Göteborgs äldsta torg. Det vinnande förslaget uppfyller tävlingens krav på 200 bostäder, förskola, litet torg och plats för 200 bilar i en underjordisk parkering.

Det nya kvarteret är tänkt att knyta samman stadsdelarna Haga och Linné genom att upprepa mönster från närliggande bebyggelse – skala, material, detaljer och kulörer. Fredrik Hansson på Okidoki arkitekter har gjort skisserna och Paul Göransson på Urbanivation har varit konceptutvecklare och projektledare.

– Utmaningen har varit att få ihop både ekonomi, arkitektur och innehåll. I vårt förslag får Skanstorget en mindre offentlig yta, inspirerad av de öppna platserna på Magasinsgatan och Haga Nygata. Det är på de små platserna som folk flockas, säger Paul Göransson.

Senast 2020 ska stadsbyggnadskontoret påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan. Eftersom Skanstorget ligger i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården väntas planprocessen bli långdragen och komplicerad.

– Skanstorget är inget lätt område att planera och utveckla, och det beror framförallt på de kulturhistoriska värden som finns på platsen. I samband med ansökan om planbesked har vi gjort bedömningen att en motsvarande exploatering blir svår att genomföra, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Tävlingen har tidigare kritiserats för att begränsa göteborgarnas inflytande. Motståndet mot byggplanerna visar sig också i att göteborgsförslaget ”Ett bebyggt Skanstorget kan inte återskapas” fått rekordstort stöd.

 

Mer att läsa