Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Tävlingen om nytt parkkafé i Göteborg avgjord

Högberg Gillner arkitektkontor vann den öppna arkitekttävlingen om en 25 kvadratmeter stor kafébyggnad i Brunnsparken i Göteborg

Bland 112 bidrag har nu förslaget Rödmönja av Aron Wändahl Högberg och Benjamin Gillner utsetts till vinnare. Arkitekterna får 120 000 kronor i prissumma och avsikten är att de också får det fortsatta uppdraget att projektera byggnaden. 

– Vi har tagit utgångspunkt i att Göteborg har en historia av expressiva takformer i plåt och med det kunnat arbeta fram en organisk takform på kafébyggnaden, säger Benjamin Gillner.

Vinnande förslaget Rödmönja, av Högberg Gillner arkitektkontor, ska byggas i Brunnsparken i Göteborg.

Brunnsparken i Göteborg rustades upp för två år sen med utgångspunkten att behålla karaktären av en historisk park, till exempel genom de symmetriska linjerna. En plats i parken har förberetts för en ny kafébyggnad som får bli upp till 25 kvadratmeter.

– En utmaning i tävlingen har varit att det är såpass små kvadratmeter att förhålla sig till, och gestaltningen måste ändå fungera för den verksamhet som ska använda kafébyggnaden, säger Aron Wändahl Högberg.

Juryn har tagit hänsyn till flera kriterier för att utse vinnaren, som hur väl gestaltad byggnaden är med avseende på trygghetsaspekter på platsen, tillgänglighet, begränsat klimatavtryck och framtida förvaltning. I sin vinnarmotivering skriver juryn att ”genom sin iögonfallande och lekfulla form, enhetliga fasadmaterial samt omsorgsfulla detaljering bedöms Rödmönja stärka parken som mötesplats och bli ett vackert landmärke i den lilla skalan”.

– Brunnsparken är en av Göteborgs mest välbesökta och kända platser och läget mitt i den historiska stadskärnan ställer höga krav på byggnadens gestaltning. Vi är nu väldigt glada över att kunna tillkännage det vinnande tävlingsförslaget, säger juryns ordförande Charlotte Karlsson, på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Arkitekttävlingen genomfördes av Göteborgs stad med stöd av Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa