Gå till innehållet

Tänk på detta innan du går på föräldraledighet

Dags att planera för att vara hemma med ditt barn? Här är några saker du bör tänka på för att få ett bra avslut på jobbet – och en lyckad start när du kommer tillbaka.

Informera din arbetsgivare skriftligt minst två månader innan att du ska vara föräldraledig och meddela när du tänker börja arbeta igen.

Stäm av med chefen om hur ni ska hantera löne- och utvecklingssamtalet och hur du vill bli kontaktad under ledigheten. Finns det till exempel kurser, utbildningsdagar eller sociala aktiviteter som inträffar under din ledighet kanske du vill vara med på dessa.

Håll kontakten med arbetsplatsen så att du vet vad som händer och inte blir tagen på sängen av till exempel en omorganisation eller ett chefsbyte.

Under föräldraledigheten har du rätt till samma löneutveckling som om du hade varit i tjänst. Brukar du ligga högt ska du alltså göra det även nu.

När det är dags att komma tillbaka bör du och din chef ha en plan för hur det ska fungera. Ha en dialog om vilka förutsättningar du behöver för att kunna kombinera jobb och barn, som till exempel möjligheten att jobba hemma. Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för dig att kombinera föräldraskap och arbete.

Om du vill arbeta deltid när barnen är små ska du anmäla skriftligt att du förkortar din arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen. Då kan du alltid gå upp i arbetstid igen i framtiden. Skriv inte på ett avtal om deltidstjänst.

Kolla om din arbetsgivare betalar ut föräldralön, det gör alla som har kollektivavtal. Föräldralön är en extra ersättning utöver Försäkringskassans föräldrapenning vilket innebär att du får närmare 90 procent av din lön oavsett hur hög den är. Den är extra viktig för arkitekter då många tjänar mer än inkomsttaket för föräldrapenning.

Kom ihåg

Under de första 120 dagarna av din föräldraledighet tjänar du in semester som vanligt.

Om du blir uppsagd under ledigheten börjar inte uppsägningstiden löpa förrän du är tillbaka på jobbet.

Du har rätt att gå tillbaka till samma eller en liknande tjänst efter din föräldraledighet.

Mer att läsa