Gå till innehållet

Tänk efter före ägarskiftet

När ett mindre företag byter ägare väcks komplicerade dynamiker till liv. Tydliga spelregler gör processen mindre smärtsam, berättar Annika Hall, affärsrådgivare och forskare. 

I många mindre företag är ägaren inte bara ägare – hen är också anställd i företaget, sitter i styrelsen och/eller fungerar som vd. Så länge rörelsen tuffar på är det inget konstigt med det. Problemen kommer när företaget är statt i förändring – till exempel genom ett ägarbyte. Annika Hall från konsultbolaget Grant Thornton har doktorerat på dynamiken i familjeföretag och hur den förändras över tid.

– Ägarskiften utmanar roller. I många mindre företag har en person flera roller – när man ska byta ägare blir det en nödvändighet att dra isär dem. Vad innebär rollerna var för sig?

Ett vanligt problem när styrelseledamöterna också är delägare är att den operativa rollen gärna tar över medan de långsiktiga frågorna hamnar vid sidan om.

– Den dagen man ska göra ägarskifte så är det här ett perspektiv man är ovan vid. Kanske har man bara haft en styrelse på papperet men aldrig haft några ordentliga styrelsemöten.

Lösningen stavas spelregler: det gäller att komma ihåg vilken hatt man har på huvudet just för stunden, och vilka krav det ställer på en. När jag är anställd i företaget har jag andra problem att lösa än när jag sitter på ett styrelsemöte. Den förändrade rollfördelningen vid ett ägarbyte blir betydligt smidigare om alla har klart för sig vad de olika rollerna i företaget innebär. Dessutom kommer företaget att arbeta effektivare, säger Annika Hall.

– Om man vågar skilja på rollerna kan man få en otrolig utväxling i företaget.

Allt handlar om att skapa tydlighet. Vid ett ägarskifte gäller det att ha en tydlig överenskommelse om hur processen ska se ut. Ett vanligt problem är att den äldre generationen visserligen meddelat att ett generationsskifte i företaget är på gång. Men ingen berättar när.

– Det kan gå ett år, två år eller mer ändå och det händer inget. Det kanske är svårt att kräva ett skifte men man vill man veta vad som är tanken – vad har jag att förhålla mig till? Därför är att det bra att ganska tidigt tala om en tidshorisont. Vill vi lämna ägandet snabbt eller kan det få ta flera år? Gör upp en plan!

Det blir en hjälp också för dem som ska kliva av företaget – det kan vara en jobbig process rent mentalt. Man kanske har vigt sitt liv åt att bygga företaget. Finns ingen tidsplan är risken att man skjuter och skjuter på förändringarna, för det tar emot. Och ju längre tid man väntar desto jobbigare blir det. Ett tips kan då vara att göra skiftet stegvis – lämna över en bit i taget.

Mer att läsa