Gå till innehållet

Tandvårdstempel prisat som bästa ombyggnad

Ombyggnaden och upprustningen av Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms byggmästareförenings årliga Rot-pris.

Byggnaden inrymmer Folktandvårdens specialistmottagningar och det q-märkta huset från mitten av 1930-talet har renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet samtidigt som det gjorts en teknisk upprustning och tillgänglighetsanpassning.

Det var 2013 som Nyréns arkitektkontor fick uppdraget att projektera den fullständiga upprustningen, moderniseringen och invändiga ombyggnaden. På sin hemsida berättar Nyréns att arbetet har utförts som ett samarbete mellan företagets arkitekter och byggnadsantikvarier.

Projekteringen har omfattat bland annat renovering av fasadputs, fönsterbågar och koppartak. Den välbevarade entréhallen, väntrummet med väggmålningar, trapphusen och grunddragen i byggnadens planlösning har i stort sett bevarats opåverkade och en del ny fast inredning och snickerier har gestaltats med inspiration från vad som varit känt från det ursprungliga.

Juryn för Rot-priset konstaterar i sin motivering att lokalernas arkitektoniska kvaliteter, öppenhet och volym har bibehållits samtidigt som antalet behandlingsrum utökats och antalet anställda kunnat fördubblas.

– Det här är ett bra exempel på hur ett duktigt projektteam kan anpassa en 80-årig byggnad till en högspecialiserad verksamhet med dagens krav, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening som delar ut Rot-priset sedan 1992.

Invändigt har bland annat väggmålningar från 1936 bevarats.

Invändigt har bland annat väggmålningar från 1936 bevarats.

Mer att läsa