Gå till innehållet

Stor vinst kring Sahlgrenska i Göteborg

Teamet Sweco Architects och Arkitema vann den inbjudna projekttävlingen Per Dubb om att skapa en fysisk miljö för samverkan mellan sjukvård, utbildning och näringsliv i centrala Göteborg.

I uppgiften ingick tillbyggnader till universitetet respektive sjukhuset samt länken däremellan. Vinnarförslagets motto är Flöden.

Det är just kopplingen mellan sjukhuset, universitetet och näringslivet som är centralt. Vi har velat skapa en bra byggnadsstruktur för flöden och möten, säger Pernilla Nordén, uppdragsansvarig på Sweco Architects.

Interiör i bron över Per Dubbsgatan. Länken fångar också upp en stor nivåskillnad.

Interiör trevåningsbron över Per Dubbsgatan. Byggnaden knyter ihop Sahlgrenska sjukhuset och universitetet på Medicinareberget. Illustration: Arkitema Architects.

Uppdraget som Sweco Architects och Arkitema nu fortsätter med i samarbete innefattar 90 000 kvadratmeter. Förslaget innehåller en ny sjukhusbyggnad om tio våningar och en 21-våningsbyggnad som i den övre delen innehåller lab. Byggnaderna förbinds över en trafikerad gata med en länkbyggnad i tre våningar.

Vi ville göra sammankopplingen till inte bara en länk utan en utbyggnadsvolym, tillräckligt stor för att rymma funktioner men utan att bli för brutal i stadsbilden. I markplan har vi skapat två tydliga entréer till de två huskropparna, säger Pernilla Nordén.

Nu följer detaljplanarbetet där hela stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras. I det fortsatta uppdraget blir Arkitema formellt underkonsult till Sweco Architects.

TEAMEN SOM TÄVLADE:

  • Henning Larsen Architects/Link arkitektur
  • Tengbom/Schmidt Hammer Lassen Architects
  • White Arkitekter
  • Nyréns Arkitektkontor/Ratio arkitekter
  • Sweco Architects/Architema Architects

Mer att läsa