Gå till innehållet

Sweco har börjat med e-handel: “Millenniegenerationen driver kravet”

Sweco har börjat sälja tjänster on demand via företagets nya e-handelsportal.
– Idén till plattformen kom från arkitekterna inom koncernen, säger Anders Neregård, arkitekt och digitaliseringschef på Sweco architects.

E-plattformen, On Demand, kan beskrivas som Sweco architects digitala marknadsplats och e-handelsplattform där kunder inom arkitektur kan få information om och beställa tjänster och rådgivning inom områden som carbon cost management, innovationsstrategi och geoteknisk fältundersökning.

– Idag befinner vi oss i en mer komplex kontext och kraven på uppdragen har förändrats. Det kräver nya synsätt på hela livscykeln, från idéstadiet, byggprocesser och underhåll till miljökrav när en byggnad ska rivas. Vi kan dra stor nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Anders Neregård.

Potentiella e-handelskunder, arkitekter som är anställda eller som driver arkitektföretag, har nytta av de flesta områdena i den nya e-handelsplattformen, menar han.

Anders Neregård, Sweco architects.

– Hållbarhetscoachning, belastningsberäkningar, innovationsstrategi och geotekniska fältundersökningar är bara några exempel. Arkitektverktygen främjar innovation och arkitekterna, som ofta är spindeln i nätet, kan testa olika funktioner själva, säger Anders Neregård.

Anders Neregård pekar också på möjligheten att göra projekt kostnadseffektiva. Genom att kunna ta med klimat- och miljökalkyler i BIM-modellerna kan man budgetera och göra olika vägval, vilket underlättar praktiskt när man söker gröna lån eller bygglov.

– Det fina ur arkitektsynpunkt är att deras yrkeskunskap behövs för att välja bland de digitala konsulttjänsterna. Arkitekterna kan använda plattformen och rekommendera utifrån sin yrkesroll i det urval som finns när de har ett samtal med sina kunder. De kan prata mer med sina kunder om det som är arkitektens kärnroll. Som arkitekt kan man lägga mer tid att ta reda på vad som är roligt och relevant för kunden, säger Anders Neregård.

Det är höga digitala krav hos nästa generation beslutsfattare som drivit utvecklingen av den nya e-handelsportalen. Det förklarar Per Vidar Lundberg som är chief digital officer på Sweco.

– Arkitekter är som folk är mest när det gäller digitaliseringen – det finns motståndare och så finns det de som vill ta till sig allt. Men millenniegenerationen driver kravet på digitaliseringen. Tre av fem i den kommande generationen beslutsfattare har allt i sin smartphone. De vill själva hämta all kunskap som behövs för att fatta beslut, de litar inte på säljare och vill helst också genomföra köpen digitalt. Det behovet måste e-plattformen möta, säger han.

Mer att läsa