Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter storsatsar i Skåne

Nu ska Sveriges Arkitekters medlemmar i Skåne få ett större utbud av service på hemmaplan. Dessutom ska det lokala opinionsarbetet och branschsamarbetet bli vassare. Det är förhoppningen bakom förbundets nya miljonsatsning i regionen.

Det nya projektet, som går under arbetsnamnet Testpilot Skåne, drar igång under våren och pågår under 2017 och 2018, efter det ska resultatet utvärderas. Satsningen är ett samarbete med Form/Design Center i Malmö och blir ett första test för Sveriges Arkitekter att hitta nya sätt att verka på runt om i Sverige. Arkitekten Gunilla Kronvall som går in som koordinator och projektledare har varit med och arbetat fram satsningen i ungefär ett års tid.

– Det känns fantastiskt! Vi har redan fått enorm respons, över 100 personer från branschen besökte vår lansering på Form/Design Center igår. Det här kan bli riktigt bra, säger Gunilla Kronvall, som också är ordförande för Sveriges Arkitekters lokalförening i Skåne.

Som sin första uppgift ska hon lyssna in vad skånska arkitekter och branschen lokalt efterfrågar.

– Det kan bli så att det vi erbjuder i Skåne kommer att skilja sig från det nationella. Ska satsningen bli långsiktigt relevant måste vi fånga upp vad som behövs här och utgå från det. Det handlar inte bara om att den nationella organisationen ska komma till Malmö utan också om att mobilisera de krafter som finns här, säger Gunilla Kronvall.

Nästa steg är att formulera ett program. Bland annat diskuteras att Sveriges Arkitekter ska hålla fler av sina kurser i Malmö, kunna erbjuda personlig rådgivning på plats och även starta ett liknande vd-nätverk som idag finns i Stockholm. Förbundsdirektör Tobias Olsson ser projektet som ett sätt att komma närmare medlemmarna runt om i Sverige och hitta nya sätt att stötta dem dels i frågor som rör dem själva, dels i det lokala påverkansarbetet.

– För mig personligen är det en viktig fråga, jag tror mycket på den ideella kraften. Det här behovet finns över hela landet och det här projektet är ett test som vi får utvärdera sedan för att se hur vi går vidare, säger Tobias Olsson.

Pilotprojektet i Malmö kommer att kosta cirka två miljoner under de nästan två år som det ska pågå. I det ingår bland annat lokalhyra i Form/Design Center och arvode för Gunilla Kronvalls tjänst som kommer att vara på 40 procent.

Testpilot Skåne är resultatet av ett beslut på stämman i höstas, där inkom också en motion om en liknande pilotsatsning i Västra Götaland som avslogs. Men helt avskriven är inte idén.

– Västra Götalandsregionen är jätteviktig men förutsättningarna där är inte lika bra som i Skåne just nu. Däremot är det ett naturligt nästa steg och vi ska titta på vad vi kan göra där också, säger Tobias Olsson.

Vill du vara med?

Du som vill engagera dig för satsningen i Skåne, tycka till om vad den bör innehålla, eller har andra funderingar, kan kontakta Gunilla Kronvall på gunilla.kronvall@atelier01.se 

Mer att läsa