Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter samordnar stöd för Ukraina 

Pehr Mikael Sällström har utsetts till Sveriges Arkitekters samordnare för frågor som följer av kriget i Ukraina. 
– Det handlar om hur medlemmar och vi som förbund kan stötta dem som är kvar i landet, på flykt eller som har kommit hit till Sverige, säger han. 

Med anledning av kriget i Ukraina har både enskilda medlemmar och arkitektföretag hört av sig till Sveriges Arkitekter om hur de kan agera och ge sitt stöd. Därför har Sveriges Arkitekter utsett en samordnare på kansliet för de olika initiativ som uppstår och de frågor som kommer in. Beslutet fattades av kansliets ledningsgrupp och har förankrats hos förbundets ordförande.

– Sveriges Arkitekters styrka är att vi samlar många medlemmar och att vi har flera etablerade samarbeten, både med andra fackliga och yrkesideella organisationer, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Pehr Mikael Sällström har gjort en första inventering över vad förbundet och medlemmarna gör och kan göra för Ukraina.

– Vi tar nu fram strategier på flera olika nivåer och på både kort och längre sikt för hur vi ska agera. Det handlar främst om hur vi ska stötta de ukrainska arkitekter som är kvar i landet, på flykt eller har kommit hit till Sverige, men också om hur arkitekter kan bidra med sin kompetens för att hjälpa ukrainare på flykt i olika situationer, säger han.

Pehr Mikael Sällström ser att många initiativ tas bland medlemmarna. Förra veckan gick den europeiska arkitektorganisationen ACE ut med en uppmaning till arkitekter och arkitektorganisationerna i medlemsländerna att agera. Flera arkitektföretag har nu hört av sig till Sveriges Arkitekter om att de vill hörsamma ACE:s uppmaning om att försöka erbjuda husrum och arbete. Arkitektföretag har också startat insamlingar till stöd för Ukraina eller donerar själva direkt till hjälporganisationer, vid sidan av den insamling som Sveriges Arkitekter initierat.

Pehr Mikael Sällström har också deltagit i ett möte med Union to Union, en gemensam biståndsorganisation för tre fackliga centralorganisationer, bland dem Saco där Sveriges Arkitekter är medlem.

– Union to Union har redan etablerade nätverk med fackliga organisationer i Ukraina och vill nu stödja dem genom de olika svenska yrkesorganisationerna, säger Pehr Mikael Sällström.

En av strategierna handlar om hur förbundet ska stötta de arkitekter som kommer till Sverige och behöver stöd för sin yrkesutövning.

– Den största utmaningen är hur vi ska nå de arkitekter som kommer till Sverige. Där tar vi lärdom av tidigare projekt för nyanlända arkitekter. Dessutom ser vi att flera arkitektföretag engagerar sig i frågan och har kontakter med Ukraina, säger Pehr Mikael Sällström.

Sveriges Arkitekter ser nu över hemsidan så att den är tillgänglig för nyanlända arkitekter och innehåller information bland annat om att det är möjligt för nyanlända arkitekter att få tillfälliga medlemskap i Sveriges Arkitekter. Förbundet diskuterar också en webbaserad plattform.

– Den ska kunna fungera som en mötesplats för bland annat aktiviteter och det stöd som arkitektföretag och enskilda medlemmar kan ge. Vi kan inte förmedla jobb på Sveriges Arkitekter men vi kan skapa nätverk, säger Pehr Mikael Sällström.

Sveriges Arkitekter har också påbörjat dialoger med Arkdes, Färgfabriken och Riksantikvarieämbetet om att uppmuntra arkitekter att använda sina yrkeskompetenser för att lösa de problem som flyktingar står inför och kring dokumentation och återuppbyggnad.

– Arkitekter kommer också att ha mycket att bidra med när kommuner i Sverige nu snabbt och billigt behöver bygga fler flyktingbostäder, säger Pehr Mikael Sällström.

 

Mer om Ukraina

Mer att läsa