Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter säger nej till att ombilda Arkdes

Sveriges Arkitekter har lämnat remissvar angående arkitekturutredningen Gestaltad livsmiljö. Förbundet är i stort positiva men säger nej till att ombilda Arkdes till en ny myndighet och föreslår istället ett nytt uppdrag åt Boverket.

– Det finns mycket att vinna på att Boverket arbetar mer aktivt med arkitekturen. De arbetar redan med de flesta frågor som rör arkitekturens förutsättningar, från Boverkets byggregler till rådgivning kring strategisk planering, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Bakgrunden till förslaget är att Sveriges Arkitekter tycker att det är dags att sluta klumpa ihop arkitektur, form och design i ett och samma politikområde på kulturdepartementet.

– Det funkar så länge de tre behandlas som en kulturfråga men när det blir en näringsfråga skiljer de sig så mycket att det behövs en särskild arkitekturpolitik, säger Tobias Olsson.

Eftersom Boverket på länge inte arbetat speciellt mycket med gestaltningsfrågor behövs en nysatsning inom myndigheten, poängterar Sveriges Arkitekter. I arkitekturutredningen föreslås en “riksarkitekt” vid Statens fastighetsverk. Sveriges Arkitekters förslag är att riksarkitekten istället tillsätts på Boverket.

– Vi föreslår att hen får i uppdrag att leda den statliga plattformen för hållbar stadsutveckling, att sammankalla länsarkitekterna och att ingå i samverkansgruppen för statliga byggherrar, säger Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekters förordar alltså inte den föreslagna ombildningen av Arkdes till en ny myndighet för gestaltad livsmiljö, utan att Arkdes uppdrag i stort blir intakt. Däremot menar Sveriges Arkitekter att Arkdes behöver bli bättre på flera punkter.

– Arkdes behöver inte minst förstärka sin arkitektkompetens och utveckla den regionala strukturen, till exempel genom samarbete med våra lokalföreningar och länsmuseerna, säger Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter förordar också att Arkdes på sikt blir ett renodlat arkitekturmuseum och att det även skapas ett nytt museum för form och design.

Remisstiden för Gestaltad livsmiljö går ut den 14 mars. I skrivande stund arbetar Boverket fortfarande med att ta fram sitt egna remissvar och därför kan myndigheten här inte kommentera Sveriges Arkitekters förslag.

Läs hela Sveriges Arkitekters remissyttrande på www.arkitekt.se

 

Mer att läsa