Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter deltar i initiativ mot övergrepp

Tillsammans med arton andra företrädare för fackföreningar, byggföretag, branschorganisationer samt bostadsminister Peter Eriksson (MP) har Sveriges Arkitekter skrivit under regeringens avsiktsförklaring mot övergrepp och kränkningar.

”Byggbranschen, precis som många andra branscher, har problem med machokultur, trakasserier och i värsta fall rena övergrepp. Det visar inte minst alla de vittnesmål som framkommit i samband med kampanjen #metoo.”

Så inleds regeringens avsiktsförklaring med titeln ”Nu sätter vi stopp för kränkningar och övergrepp inom byggbranschen”.

– Det är positivt att regeringen agerar, reagerar, och bjuder in till flera samtal. De vill att byggbranschen ska fungera, säger Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och förbundets representant på mötet, som regeringen bjöd in till i slutet av förra veckan.

”Många kvinnor, och även många män, väljer att lämna byggbranschen. Inte på grund av att det är tungt utan för att de möts av sexism och machoattityder”, skriver regeringen i avsiktsförklaringen. Charlotta Holm Hildebrand delar bilden och riktar fokus på maktens betydelse.

– Det handlar om maktstrukturer och var pengarna finns. Problemen finns i hela branschen men drabbar särskilt den som har en osäker anställningsform eller jobbar i projekt med dåliga villkor, säger hon.

Varför är det så?

– Det handlar om makt. Är du projektledare och har ansvar för pengarna är det lätt att utnyttja den positionen, och svårt att säga nej för någon med en osäker roll.

Hur arbetar förbundet med de här frågorna?

– Vi anordnar seminarier och vi deltar i de samtal vi kan. Vi arbetar också för trygga anställningar, där en viktig händelse blir omförhandlingen av konsultbranschens standardavtal för arkitekter, ABK, som startar nästa år. På vår hemsida har vi sammanställt riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Våra jurister står också redo.

Tror du att situationen kommer att bli bättre nu?

– Jag hoppas det, och jag hoppas framför allt att kvinnorna blir lyssnade på. Det är fantastiskt att kvinnor som varit tysta nu börjat prata. Flera byggbolag har jourtelefoner för att kvinnor ska kunna berätta om sina erfarenheter av övergrepp, jag tycker att det är genant att det ska behövas år 2017.

Vad ska man tänka på ute på kontoren?

– Att prata om det här. Hur behandlar vi varandra och hur behandlas vi av andra? Vad ursäktar vi och hur säger vi ifrån? All förändring kommer uppifrån, ledaren behöver gå först.

Mer att läsa