Gå till innehållet

Svenskar drev rättvisefrågor på World urban forum

Demokratiska rum och att samarbeta mellan olika nivåer i samhället var två stora frågor på World urban forum som arrangerades av FN:s bostadsorgan. Det berättar Niklas Svensson som var på plats och representerade White arkitekter.

Vilka var de stora frågorna på World urban forum?

– Rättvisefrågorna var stora, många talade om allas möjlighet till att få tillgång till offentliga rum och utformningen av dem. Många diskussioner handlade också om att bygga partnerskap med andra delar av samhället, gräsrotsrörelser med privata aktörer, kommuner och representanter från UN Habitat. Att uppnå de globala målen på lokal nivå är svårt i många länder.

Vad gjorde White på World urban forum?

– Vi arbetar redan med rättvisefrågor och inkluderande rum i offentliga miljöer och pratade om olika instrument för att uppnå det. Rebecka Rubin berättade om projektet Flickrummet där hon tillsammans med Angelica Åkerman arbetat med unga kvinnors plats i stadens offentliga rum.

Vad tar ni med er hem?

– Många nya kontakter och tankar om att omsätta rättvisefrågor till att utforma offentliga rum. Men World urban forum handlar inte om att hitta metoder att ta med sig hem, snarare att lyfta frågor och stärka varandra.

World urban forum

World urban forum, WUF9, arrangerades av FN:s bostadsorgan, UN Habitat, och hölls i Kuala Lumpur i Malaysia den 7–13 februari. Där möts besökare från ideella rörelser med privata och kommunala aktörer, politiker och representanter från FN. I år var det övergripande temat att implementera en ny urban agenda, New urban agenda, som antogs 2016 och som pekar ut en gemensam vision för städers utveckling de närmaste decennierna.

Mer att läsa