Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Svenska studenter satsar på arkitektprovet i Norge

Istället för att ställa in arkitektprovet som i Sverige har arkitektskolorna i Norge och Danmark valt att genomföra sina ansökningsprocesser digitalt. Studenter på den förberedande utbildningen Arkitekturskolan Sthlm söker sig nu utomlands. 

Under våren har studenterna som läser vid Folkuniversitetets ettåriga utbildning Arkitekturskolan Sthlm kämpat med slutarbete, uppgifter och portfolios på distans med hjälp av handledning via video. När nyheten kom att årets svenska arkitektprov inte skulle bli av var det för sent att anmäla sig de danska arkitektutbildningarna, men intagningen till arkitektskolan i Bergen och AHO i Oslo var fortfarande öppen, liksom till flera skolor i Europa.

– Det första vi lärare sa var att nu söker ni till Bergen och Oslo istället. Studenterna fick snabbt flytta fokus, säger Kristina Dalberg, arkitekt och utbildningsledare för Arkitekturskolan Sthlm.

Den förberedande utbildningen tar in ett tjugotal studerande varje år. Många har jobbat hårt under det gånga året helt med arkitektprovet i sikte.

– Jag är besviken på de svenska skolorna. De ska vara kreativa utbildningar men de har inte hittat en kreativ lösning på problemet, vilket KADK i Köpenhamn, AHO i Oslo och arkitektskolan i Århus lyckats med, säger Kristina Dalberg.

Kristina Dalberg.

De tre skolorna i Danmark och Norge är tillsammans med de svenska de enda hon känner till som har upplägget med hemuppgift och provdagar fysiskt på plats. Till skillnad från i Sverige lämnas hemuppgiften sedan tidigare in digitalt i Danmark och Norge. Och nu genomförs alltså även provdagarna där online.

De flesta arkitektskolor i Europa och USA har däremot ett upplägg som liknar det i Bergen och på svenska Beckmans och Konstfack där studenter skickar in en digital portfolio som sedan följs upp med intervju. Dessa har i samtliga fall Kristina Dalberg känner till nu genomförts via videosamtal.

– Jag har studenter som redan kommit in på AA i London, Glasgow school of art och designskolan i Eindhoven. Men det är inte alla som har möjlighet flytta utomlands, säger hon.

 

Så ordnar Danmark och Norge sina provdagar

Jakob Brandtberg Knudsen, dekan för arkitektskolan vid KADK i Köpenhamn:

Vad låg bakom beslutet om digitala provdagar?

– KADK har tidigare arbetat med att digitalisera delar av antagningsprovet till utbildningen i visuell design. När KADK stängde 11 mars fick samma arbetsgrupp i uppgift att undersöka möjligheterna för digital inlämning för skolans samtliga antagningsprov. Erfarenheten av digital undervisning och handledning visade att det skulle vara möjligt att genomföra ett digitalt antagningsprov under lämpliga förhållanden.

Hur genomfördes provet rent konkret?

– Antagningsprovet till arkitektutbildningen genomfördes 17 april och gick bra. Av 186 deltagare slutförde alla utom tre testet. Det är färre bortfall än vid ett fysiskt prov.

– Före provet ombads alla deltagare att skaffa material eller ersättningsmaterial och att ställa i ordning en arbetsstation i sitt eget hem. De fick också vägledning i hur de skulle ställa in videoverktyget Zoom som KADK använder för större digitala undervisningsteam.

– På provdagen lästes uppgifterna upp i Zoom och deltagarna kunde ställa frågor via en chattfunktion i programmet. Frågorna besvarades muntligt av antagningskommittén, vilket vanligtvis är fallet när provet genomförs på plats skolan. Själv inlämningen skedde digitalt via KADK:s portal.

Hur säkerställde ni att förfarandet var rättssäkerhet och gav likvärdiga förutsättningar?

– Vi anser att provet i den form vi genomförde det kunde fullgöras på ett tillfredsställande sätt, både i förhållande till den sökandes rättssäkerhet samt möjligheter att lämna in ett material som vi på skolan kan ge en lika och anonym bedömning av.

– Det faktum att ett inställt prov skulle innebära en betydande förlust när det kommer till möjligheten att bedöma de sökandes kompetenser har också vägt tungt i våra överväganden.

– Antagningsprovet till arkitektskolan begränsar antalet sökande från 716 till de cirka 75 som ska antas baserat på provet. Ytterligare 75 antas baserat på betygsgenomsnitt från gymnasiet. Ett inställt prov skulle därmed beröva en stor grupp sökande möjligheten att antas.

Rasmus Grønbæk Hansen, utbildningsansvarig på arkitektskolan i Århus:

Vad låg bakom beslutet om digitala provdagar?

– Beslutet fattades efter att den danska regeringen tillkännagivit en gradvis återöppning, som kom strax före påsk. Här kunde vi förutsäga att vi inte skulle ha möjlighet att samla 250 sökande på skolan för en fysisk tentamen i juni – och detta verkar fortfarande vara fallet.

Hur ska provet genomföras rent konkret?

– Skolans antagningskommitté arbetar för närvarande med det specifika formatet för provdagarna och vi kan därför inte svara på hur det faktiskt kommer att ske utöver att det kommer att vara online.

Hur säkerställer ni att förfarandet är rättssäkerhet och ger likvärdiga förutsättningar?

– Se föregående svar.

Silje Nygaard, ansvarig för studieadministrationen vid AHO i Oslo:

Vad låg bakom beslutet om digitala provdagar?

– Vi fattade beslutet ganska snart efter att hälsomyndigheterna begränsat hur många som kunde vistas i samma rum. Normalt kommer cirka 500 sökande till AHO under ansökningshelgen i juni och vi kunde inte chansa på att restriktionerna skulle lösas till dess.

Hur ska provet genomföras rent konkret?

– Det skulle normalt ha genomförts på plats helgen 20 och 21 juni. Nu lägger vi till en extra dag för att det ska gå att söka alla våra tre studieprogram; arkitektur, landskapsarkitektur och design. De sökande får en digital hemuppgift på morgonen som ska lösas och levereras efter ett visst antal timmar.

Hur säkerställer ni att förfarandet är rättssäkerhet och ger likvärdiga förutsättningar?

– På AHO har vi under flera år varit medvetna om att antagningsprov i sig kan gynna vissa grupper av sökande. Vi har arbetat mycket med språket i uppgifterna och med kraven på utrustning och dataverktyg. När vi nu planerar för andra sorts provdagar fortsätter vi detta arbete. Det ska inte vara ett krav att ha dyr dator- eller fotoutrustning och man ska kunna klara tentamen utan extra stöd hemifrån.

– En sak detta medför är att kravet på att resa till Oslo försvinner, något som kan ha varit ett hinder för vissa att söka. Vi har tidigare främst haft sökande från Osloområdet.

Mer att läsa