Gå till innehållet

Svensk idé för tillfälliga bostäder ger bättre skydd

FN:s flyktingorgan UNHCR tar hjälp av svenska tillfälliga bostäder för att erbjuda människor på flykt tak över huvudet. Nu byggs 200 hus på den grekiska ön Lesbos.

Nyligen kom John Tzanos, som är ansvarig för service på svenska företaget Better Shelter, tillbaka från Lesbos. Där instruerade han personal från UNHCR i hur de tillfälliga bostäderna byggs. Situationen i lägret var mycket ansträngd.

– Människorna sätts av i vattnet på ena sidan ön av smugglare och har sedan ett dygns vandring framför sig innan de når flyktinglägret. De är utmattade och behöver vila och återhämta sig innan de fortsätter sin resa.

John Tzanos har också besökt gränsen till Makedonien där ytterligare hus från Better Shelter har satts upp. Tidigare har han instruerat hjälparbetare och flyktingar att bygga husen bland annat i Nepal och Irak.

– Det behövs ett boende som är mer långsiktigt och värdigt än ett tält.

Johan Karlsson, industridesigner och numera affärsutvecklare på Better Shelter, inledde arbetet med att konstruera ett tillfälligt hus för flyktingar redan 2008 under ett projekt på Formens Hus i Hällefors, i samarbete med Räddningsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Jag såg att det fanns massor att göra på det här området. Tälten som flyktingarna bor i har sett likadana ut i 200 år. De är varma, fuktiga och inte brandsäkra.

Projektet utvecklades senare vidare med en grupp studenter från Konstfack och Chalmers. Via Lennart Ekmark, tidigare designchef på Ikea, fick de kontakt med Ikea Foundation, som skänkt 57 miljoner dollar till UNHCR. Fem miljoner kronor av pengarna avsattes för arbetet med Better Shelter.

Under 2013 byggdes prototyper i Etiopien som står kvar än idag. Delar av huset, som plasten i tak och väggar, är inte gjorda för att hålla i mer än tre år. Stålramen håller längre och därför kan delarna bytas ut allt eftersom mot andra och eventuellt lokala material.

– Meningen är att UNHCR sedan skall ha möjlighet att packa ihop husen och flytta vidare. De är ritade för att återanvändas.

Better Shelter har nyligen fått beställningar från Schweiz som beredskap för eventuella flyktingar. När Johan Karlsson började sitt arbete hade han aldrig kunnat tänka sig att se de tillfälliga husen i Sverige. Idag planeras flyktingläger också här.

– Hela Europa har blivit överraskat men egentligen borde vi ha kunnat förstå det här tidigare. Vi är ännu inte där att vi kan leverera vinteranpassade hus, vi måste lära oss mer av de hus som är ute nu. Med extra isolering skulle de kunna användas i ett svenskt läger.

Better Shelter

Better Shelter är ett socialt bolag som ägs av Housing for All Foundation som i sin tur ägs av Ikea Foundation. All vinst återinvesteras i bolaget och i Housing for All Foundation. UNHCR har beställt totalt 30 000 hus. Hittills har runt 5 000 skickats till Etiopien, Nepal, Irak, Grekland och Makedonien. Husen är formgivna för att enkelt kunna transporteras och monteras och demonteras samt ge klimatskydd, säkerhet och brandsäkerhet. Solpaneler ger energi till LED-ljus och för att ladda mobiltelefoner.

Mer att läsa