Nyheter

Svårare för nyutexaminerade arkitekter att försörja sig under pandemin

6 september 2021

Coronapandemin hade en tydligt negativ effekt på nyutexaminerades möjlighet att försörja sig, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Arkitekter stack ut som hårdast drabbade 2020 men sedan dess har situationen har blivit bättre, menar Sveriges Arkitekters studentsamordnare.

Annons

Grafiken visar andelen nyutexaminerade med yrkesexamen arkitekt som tjänade minst 20 000 kronor i månaden sex månader efter examen. Källa: UKÄ

Rapporten har jämfört lönenivåerna ett halvår efter examen, 2019 respektive 2020, och utgår från en månadslön på minst 20.000 som mått för en god möjlighet att försörja sig.

Den negativa effekten gäller för flertalet utbildningar, men skiljer sig stort i omfattning och störst är nedgången för arkitekter. Antalet nyutexaminerade arkitekter som 2020 tjänade minst 20.000 kronor i månaden minskade med femton procentenheter jämfört med året innan.

Rebecca Wahlström, studentsamordnare Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips.

Annons

Förändringen sker från relativt höga nivåer, 71 procent 2019 till 56 procent 2020, men kan jämföras den nedgång om två procentenheter som var snittet för samtliga utbildningar.

– En svårighet har just varit att många kontor inte tagit in nya arkitekter. Dels på grund av permitteringarna som inte tillåter det. Att inte kunna vara på plats fysiskt gör också att det är väldigt svårt att nyanställa, säger Rebecca Wahlström, studentsamordnare vid Sveriges Arkitekter.

Svårigheterna att försörja sig ökade mest bland de nyutexaminerade männen. Så också för arkitekter, bland vilka andelen med en månadslön på minst 20.000 kronor minskade med 17 procentenheter mellan 2019 och 2020. Bland kvinnorna var minskningen 13 procentenheter.

Rapporten har inte undersökt arbetslöshet men enligt Anna Bengtsson, utredare på UKÄ och författare till rapporten, är det troligt att minskningen innebär att fler nyutexaminerade arkitekter hade svårare att få jobb efter examen 2020.

Anna Bengtsson, utredare vid UKÄ. Foto: Eva Dalin

– Det kan vara både att man gått med på lägre lön eller att man inte fått arbete. För det låter ganska lågt att hamna under 20.000 som arkitekt, säger hon.

Annons

Det finns ännu ingen tillgänglig statistik för utvecklingen sedan förra året, men Rebecca Wahlström menar att de allt bättre tiderna för branschen också når de nyutexaminerade.

– Det man ser nu är hur fort det vänder igen. Sedan förra sommaren har arbetslösheten sjunkit snabbt. Nu är vi snart på samma nivåer som innan pandemin, men det tar lite längre tid för de nyutexaminerade.

– Man kan räkna med att det tar tre till sex månader innan man landat sin första anställning. Det tar tid, men det går åt rätt håll nu.

Josef Svenberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel