Gå till innehållet

Svängd bro i limträ och glas vann i Sundsvall

Ett team bestående av arkitekter och landskapsarkitekter på WSP och danska Dissing och Weitling vann Trafikverkets tävling om en ny väderskyddad gångbro vid centralstationen i Sundsvall.

Trafikverket planerar för en ombyggnad av Sundsvalls stationsbangård där det ingår en väderskyddad gångbro mellan de ombyggda plattformarna och stationsbyggnaden.

I arkitekttävlingen som Trafikverket genomfört för projektet, gick först sex förslag vidare till ett andra steg. Det vinnande förslag som nu utsetts är ritat av laget WSP arkitekter och det danska kontoret Dissing och Weitling.

Det vinnande förslaget består av en svängd gångbro i limträ och glas med böljande plåttak.

– Vi ville skapa en trygg, hållbar och inkluderande övergång som ger tillbaka till platsen, säger Jesper Henriksen, arkitekt på Dissing och Weitling, i ett pressmeddelande.

Utformningen av den nya gångbron visar respekt för det befintliga stationshuset av Helgo Zettervall, enligt juryn.

Arkitekterna har strävat efter att gestalta gångbron så att den integreras i det befintliga sammanhanget av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsvolymer.

– Vi är stolta över att få skapa detta landmärke som införlivas i stationsområdet och lyfter platsens befintliga värden, säger Rebecca Deutsch, landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP, i pressmeddelandet.

Juryn bedömer att den svängda broförbindelsen i limträ och glas med böljande plåttak ger ett naturligt rörelsemönster mellan stationen och plattformarna.

Tävlingen avgjordes av en jury bestående av sju personer med representanter från Trafikverket, Sundsvalls kommun och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Juryn skriver i sin motivering att det vinnande förslaget är ”en genomarbetad och arkitektoniskt spännande gångbro med anslutningsbyggnader som har goda utvecklingsmöjligheter”. Vidare skriver juryn att “anläggningens rumsliga kvaliteter, med utblickar mot omgivningen, och den omsorgsfulla detaljeringen ger resenärerna mycket att upptäcka och en känsla av vardagslyx”.

Det vinnande teamet ska nu jobba med detaljprojektering och ta fram bygghandlingar för sitt förslag, i samverkan med Trafikverket. Planen är att upphandla en entreprenör år 2024.

Mer att läsa