Gå till innehållet

Studenter startar nätverk för jämställdhet och mångfald

Det senaste året har det startat nya genus- och mångfaldsgrupper på flera skolor och nu finns de på nästan alla arkitektutbildningar i Sverige. I helgen hölls den första träffen där alla samlades.

– Vi tyckte inte att frågorna om jämställdhet och mångfald uppmärksammades tillräckligt i vår utbildning, säger Alice Hammar, student på SLU i Ultuna.

Det var bakgrunden till uppstarten av likabehandlingsgruppen SamHör! på SLU förra hösten. Sedan dess har gruppen, som startades av Dafni Sarakinis och som idag består av cirka tio personer, anordnat en genusdag på skolan tillsammans med lärarkåren och Kvinnors Byggforum samt ett antal filmkvällar. Det är också SLU-studenterna som ligger bakom helgens nätverksträff där studenter från sju arkitektskolor deltog.

– Det är många nystartade grupper ute på skolorna, därför behövdes träffen, så att vi kan börja samarbeta mer, säger Alice Hammar.

Likabehandlingsgruppen på SLU fokuserar just nu på breddad rekrytering. I vår planerar man bland annat att träffa grundskolestudenter runtom i Uppsala, för att informera om yrket och utbildningen.

– Det är viktigt med representation på skolan, att vi inte är en homogen grupp som ska skapa miljöer för alla människor, säger Alice Hammar.

Chalmers har också en aktiv genusgrupp, troligen den första som bildats, med drygt 20 medlemmar. Sedan hösten 2015 har Genusgruppen varit ett utskott på skolan och sedan flera år anordnar man en stor genusdag i samband med internationella kvinnodagen. Gruppen ger också ut ett fanzine och har tagit fram en jämlikhetspolicy. Man har också tagit initiativ till och fått till stånd en frivillig kvällskurs som pågår under våren: Vems rum – om arkitektur, makt, genus och identitet, där bland andra forskaren Catharina Thörn och konstnären Carolina Falkholt finns bland föreläsarna.

Mer att läsa