Gå till innehållet

Studenter organiserar sig

Studentavdelningen vid Finlands Arkitektförbund har grundat O-SAFA med fokus på studenter och nyutexaminerade. Även inom Norske arkitekters landsförbund har en studentgrupp startats: NAL student. Målet är att driva studenternas frågor och att länka samman studenter och förbund.

Mer att läsa