Gå till innehållet

Strejkvarsel mot teknik- och designföretagen

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om konflikt mot tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, där teknik- och designföretagen ingår. Om inte parterna kommer överens lägger deras medlemmar ner arbetet på 50 arbetsplatser runt om i landet den 18 april klockan 12.

Bakgrunden är att parterna inte kommer överens i frågan om den så kallade flexpensionen. Det vill säga att arbetsgivarna skulle göra en obligatorisk extra avsättning till pensionen för att de anställda ska ha möjlighet att gå ner i tid de sista åren i arbetslivet. Idag finns detta i flera andra kollektivavtal, till exempel inom industrin.

Sveriges Arkitekters medlemmar berörs inte direkt av konflikten utan de medlemmar som jobbar på en arbetsplats som omfattas av varslet kommer att fortsätta jobba även om strejken skulle bryta ut. Inom Svenska Teknik- och Designföretagen är det WSP, Bengt Dahlgren, Etteplan Industry och Inspecta på vissa orter i landet som berörs.

Vad gäller sakfrågan kan Sveriges Arkitekter tänka sig både den kollektiva lösningen som Unionen och Sveriges Ingenjörer nu tar till konfliktåtgärder för att få igenom eller en individuell modell där de anställda själva får välja, som Almega förespråkar. Men det är ingen fråga som förbundet är beredda att ta ut sina medlemmar i strejk för. En uppfattning som de delar med andra Sacoförbund som Civilekonomerna och Jusek.

– Vår förhoppning är fortfarande att vi tillsammans med övriga förbund ska kunna hitta en förhandlingslösning innan en eventuell konflikt utbryter, säger Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa