Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Strategisk arkitektur är väldigt intressant”

Landskapsarkitektstudenten Ella Rydmarks praktik i Markaryd ledde till att hon fick ta fram en arkitekturpolicy åt kommunen. Policyn, som blev hennes examensarbete, antogs i höstas. 

Under sommarjobbet och praktiken på Markaryds kommun tog Ella Rydmark alla chanser att prata arkitektur med tjänstepersoner och politiker. Engagemanget hon väckte fick hennes chef att ge henne i uppdrag att utarbeta en arkitekturpolicy.

– I princip är det bara storstäderna som har arkitekturpolicys. Det har nog med resurser att göra men också kunskapsnivån. När jag hade workshops med politikerna insåg jag att för de flesta är arkitektur inte så mycket större än ”det här tycker jag är fint”. Så hela mitt arbete blev som en lektion i att arkitektur är mer än estetiken, säger Ella Rydmark.

De två månader på deltid hon sedan fick för policyn visade sig för kort, vilket väckte idén om att göra den till mastersarbete. Hon granskade också sex befintliga policys, med fokus på den lilla kommunen.

– På landsbygden blir arkitekturens avtryck så mycket större, men trots det har få små kommuner policyer. Ofta är man tacksam över att någon ens vill bygga och då får de göra lite som de vill.

I slutändan blev Markaryds arkitekturpolicy ett kortfattat styrdokument med fokus på att skapa diskussioner snarare än att berätta hur arkitektur ska vara.

– Alla behöver inte vara överens, men man ska ha tänkt igenom besluten innan man tar dem. Då får man förmodligen en platsanpassad lösning som majoriteten respekterar och som skapats ur ett samtal mellan politiker och experter.

Ella Rydmark tipsar: Så får du som student genomslag i kommunen

 

  • Skapa ett band till kommunen. Att sitta på plats och skriva ditt exjobb är absolut det bästa. Ju mer du lär känna de som arbetar där desto lättare blir det.
  • Sälj in dina idéer. Det finns ofta otroligt mycket att göra i småkommuner, scanna av vad som behövs, kom med konkreta förslag och erbjud din expertis.
  • Var rak mot politiker och tjänstepersoner, förklara och ta för dig i diskussionen. Att du vågar säga ifrån och står upp för din kunskap inger respekt.

Mer att läsa