Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Strängnäsbo tog hem segern om Domkyrkan

Steg två i tävlingen om domkyrkan i Strängnäs och dess omgivningar vanns av AART i samarbete med Bach arkitekter. Leder arkitektteamet gör Markus Grieser som på egen hand lyckades gå vidare i tävlingens första steg.
– Det är nästan för bra för att vara sant, säger han.

Markus Grieser.

Tvåstegstävlingen om Strängnäs domkyrka inleddes redan år 2017 med en öppen allmän arkitekttävling. Arkitekten Markus Grieser hade då bott i Strängnäs i knappt två år.

– Domkyrkan på berget är väldigt påtaglig i stan med en levande verksamhet och det finns en stark vilja från domkyrkoförsamlingen, stiftet och kommunen att stärka området som mötesplats. Det var en allt för rolig uppgift för att låta bli att delta, säger han.

Eftersom hans dåvarande arbetsgivare bedömde att det inte fanns resurser för kontoret att delta, gick Markus Grieser in i tävlingen på egen hand.

– Jag ägnade kvällar och helger och det blev många promenader till Domkyrkoberget för att förstå sammanhanget. Det tog mycket tid men det var också väldigt kul, säger han.

När juryn bedömt de närmare 100 anonyma förslagen i steg ett, stod det klart att Markus Griesers förslag fanns bland de fem utvalda som skulle gå vidare.

– Jag hade kanske inte de mest avancerade visualiseringarna i min presentation och jag är glad för att juryn såg kvaliteten och potentialen i förslaget, säger Markus Grieser.

Inför steg två insåg han att han behövde trappa upp sitt team för att göra uppgiften rättvisa och ha en chans till seger. Det landade i att han arbetade vidare som ny partner i det danska arkitektkontoret AART, som nyligen startat kontor i Stockholm, och att han inledde samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach som även är professor i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan.

– Det var otroligt kul att kunna lyfta in den extra kapaciteten i steg två. Strängnäs domkyrka är ett fantastiskt intressant exempel på den typ av komplexa miljöer vi som arkitekter allt mer behöver samverka kring, där det ingår både restaurering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad, säger Markus Grieser.

Vinnarförslaget utgörs av två noder, den västra och den östra. Nya Samlingshuset ligger sydväst om Domkyrkan och innehåller reception, kafé, samlingssal och olika mötesrum.
Tillbyggnaden till Djäknegården med nya foajéfunktioner ligger nordöst om Domkyrkan.

Förutsättningarna för steg två i tävlingen var bland annat att programmet omarbetats på ett sätt som möjliggjorde en mindre skala på den nya bebyggelsen. I det slutliga juryutlåtandet hyllas vinnarförslaget för att ”på ett övertygande och inspirerande sätt låtit nya och befintliga byggnader skapa ett nära samspel runt Domkyrkan” och för att ”på ett trovärdigt sätt tillgängliggjort och lyft fram idag oanvända eller underutnyttjade rum och utrymmen i Domkyrkan”.

– I vinnarförslaget ser vi en stark inlevelse i platsen och i den verksamhet som pågår, sa domprosten Christofer Lundgren vid prisceremonin som hölls via videomöte idag.

Markus Grieser tror att det var just balansen mellan respekten för kyrkans kulturhistoriska värden och den fysiska närheten mellan verksamheterna som var nyckeln till segern.

– Vi vågade bibehålla placeringen av det nya samlingshuset vid entréplatsen hyfsat nära kyrkobyggnaden. Det är ”toffelavstånd” mellan verksamheterna som biskopen hade som önskemål. Tilläggen ska vara kvalitativa och bilda en ny årsring. Det handlar om att utveckla en levande verksamhet och att lösa vår tids behov för en mötesplats för kyrkan, kultur och utbildning i staden, säger Markus Grieser.

Vy från Domkyrkoplan med nya Samlingshuset. Byggnaden innehåller reception, kafé och informationscenter på entréplan. På den lägre nivån finns en större samlingssal med en glasfasad mot intilliggande park. Översta våningen inrymmer körövningsrum och flera mötesrum.

Vy från nya samlingssalen med utblick över Månssons trädgård.

 

Om tävlingen i Strängnäs

Tävlingsuppgiften omfattade varsam restaurering av Domkyrkan, tillskapande av en ny entréfunktion samt en miljö där området åter blir en plats som rymmer hela livet och där olika aktörer strålar samman. Det ingick att gestalta samlande, funktionella och hållbara byggnader/tillägg samt hitta lösningar för användningen av Domkyrkan, de befintliga byggnaderna och utformningen av de omgivande platserna.

Tävlingsarrangör var Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Dessa team tävlade i steg två:

  • Aart architects/Bach arkitekter
  • Andrén Fogelström/Land arkitektur/AOEW
  • Förstberg Ling
  • Petra Gipp studio
  • Kjellgren Kaminsky architecture/Mareld landskapsarkitekter

Mer att läsa