Gå till innehållet

Stort genomslag för metoo hos arbetsgivarna

En klar majoritet av landets större arkitektföretag arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier, visar Arkitektens granskning. Dessutom har mer än hälften vidtagit åtgärder med anledning av metoouppropen.

Det har gått ett år sedan nya krav infördes i diskrimineringslagen som rör arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. Bland annat omfattas nu alla diskrimineringsgrunderna och lönekartläggningar ska ske varje år. Dessutom ska alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

Syd ark konstruera, Arkitekthuset Monarken, Yellon, ÅF Sandell Sandberg samt Metod arkitekter har inte svarat på undersökningen och ingår ej i statistiken.

Totalt uppger 90 procent av landets arkitektföretag med 25 eller fler anställda att de följer diskrimineringslagens nya krav. Det visar Arkitektens undersökning som riktats till vd:ar och personalansvariga. Det är stor skillnad mot för fyra år sedan då endast hälften av kontoren hade det lagen då krävde på plats.

En annan förändring i lagen är att arbetet nu ska bedrivas fortlöpande, något som juristen och personalstrategen Pernilla Obert Nielsen tror har fått stor effekt.

– För ett par år sedan var nog jämställdhetsplanerna för en del arbetsgivare lite av en skrivbordsprodukt, något man checkade av. Men med den nya diskrimineringslagen och nu inte minst med metoo kan man inte på något sätt känna sig klar, säger Pernilla Obert Nielsen som är hr-chef på Krook och Tjäder, ett arkitektföretag med 230 anställda.

I år frågade Arkitekten också om kontoren vidtagit några åtgärder i samband med metoo, den kampanj som initierades i höstas för att uppmärksamma sexuella trakasserier; 59 procent svarade ja. Vanligast är att frågan tagits upp i ett möte med alla anställda.

Tidigare har det varit lätt att säga att här har vi en rå men hjärtlig jargong – men nu är det inte okej, för en jargong kan lätt bli kränkningar.

Annika Christenson

Annika Christenson är hr-konsult för sex olika företag, varav Murman arkitekter med 30 anställda är ett. Hon menar att samhället tidigare lagt ett stort ansvar på individen att säga ifrån men att metoorörelsen fått arbetsgivarna att se över sina rutiner för att stödja den som utsatts och för att förebygga att trakasserier uppkommer i första taget.

– Tidigare har det varit lätt att säga att här har vi en rå men hjärtlig jargong – men nu är det inte okej, för en jargong kan lätt bli kränkningar. Metoo har varit en otrolig kraft som öppnat upp och lett till att man idag kan prata om vilka spelregler som gäller och det tycker arbetsgivarna är bra, säger Annika Christenson.

Så gjorde vi

Arkitektens undersökning genomfördes 14 februari till 8 mars 2018 och riktades till vd:ar och personalansvariga på 56 arkitektföretag som enligt STD:s senaste branschöversikt har 25 eller fler anställda. 51 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 91 procent.

Mer att läsa