Gå till innehållet

Storbritannien störst på Mipim

Arkitektföretag från 37 länder deltar på den stora fastighetsmässan Mipim som startar i Cannes idag. Brittiska arkitektkontor utgör drygt 30 procent av dem som är på plats. Sverige hamnar på en sjätteplats med 24 företag representerade.

Av de över 600 arkitektföretag och arkitektorganisationer som skickat representanter till Mipim är drygt 220 från Storbritannien. Landet är därmed det i särklass mest representerade. Tvåan Frankrike har 100 företag på plats som besökare eller utställare, följt av Belgien och Tyskland med 67 respektive 65 företag på plats.

– De brittiska kontoren är otroligt duktiga på att vara internationella, de finns överallt. Det förklarar också varför de är så många här på Mipim. Brexit har inte ändrat på det, kommenterar Yves Chantereau, arkitekt och partner på Equator.

Equator är ett av de 24 svenska arkitektföretag som är på Mipim. De har en egen monter på mässan och fem medarbetare på plats för att visa upp företaget och nätverka.

– Vi har varit på Mipim sedan 1998 och genom att komma tillbaka visar vi beställare att vi är uthålliga, vilket är en viktig egenskap, säger Yves Chantereau.

Han tycker att det är bra att det är så pass många svenska företag som är med, även om han anser att de kunde utgöra en större andel av den totala svenska delegationen.

– När vi deltog första gången var det många som undrade vad vi gjorde här. Nu är det en utökad skara och det är bra. Det här är branschens huvudmässa med beställare, byggare och finansiärer. Vi arkitekter är en del av branschen och då måste vi också vara med, säger Yves Chantereau.

Bland de deltagande arkitektkontoren finns företag även från utomeuropeiska länder som USA, Förenade arabemiraten och Indien. Men de största, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark samt Sverige, utgör tillsammans mer än 75 procent av deltagarna.

Svenska arkitektföretag på Mipim 2017:

 • A-gruppen
 • Krook & Tjäder
 • ÅWL
 • Bau
 • Brunnberg & Forshed
 • BSK
 • Ebab i Stockholm
 • Equator
 • Erséus Arkitekter
 • Fojab Arkiteter
 • Horisont Arkitekter
 • Kjellgren Kaminsky
 • On Arkitekter
 • Reflex
 • Scheiwiller Svensson
 • Semrén & Månsson
 • Strategisk Arkitektur
 • Sweco Architects
 • Tengbom
 • Tyréns
 • UD Urban Design
 • Utopia
 • White
 • Wingårdhs

Mer att läsa