Gå till innehållet

Storbritannien lockar färre arkitekter från EU

Allt färre arkitekter från EU söker sig till Storbritannien. På två år har det minskat med 42 procent, rapporterar Architects' Journal.
– Det är Brexit som gör att det är färre ansökningar från Europa, säger Linda Thiel, chef för White arkitekter i London.

Fram till sista juli i år hade 485 ansökningar från arkitekter i EU kommit in till brittiska arkitektregistret, skriver Architects’ Journal. Det går att jämföra med 846 under motsvarande period 2016.

– Jag har märkt en tydlig skillnad i ansökningar till oss från Europa. De har minskat, både från Skandinavien, Tjeckien, Spanien och Portugal som vi tidigare fått många ansökningar från. Vi får fortfarande en del från Grekland och Frankrike. Men det kommer lika många ansökningar från Asien och Mellanöstern, kanske mest från Indien, och från arkitekter i Storbritannien och europeiska studenter som redan pluggar här, säger Linda Thiel, chef för White arkitekter i London.

Även bolaget Bespoke Careers, som rekryterar arkitekter i Storbritannien, säger sig se 40 procent färre ansökningar från arkitekter i EU, enligt Architects’ Journal. Enligt bolaget Pemberton handlar det framför allt om arkitekter från norra Europa och Skandinavien.

Linda Thiel kopplar minskningen till att Storbritannien i juni 2016 röstade för att lämna EU den 29 mars nästa år. Under en övergångsperiod till sista december 2020 sker inga större förändringar. Vad som sedan händer beror på vilket handelsavtal Storbritannien får till med EU. Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz har i dag olika sådana avtal.

– Jag tror att man avvaktar, för det är osäkert vilka regler som kommer att gälla och man vet ju inte hur marknaden kommer att utvecklas. Man är ju mindre benägen att våga ta steget om det känns som en större risk och osäkerhet. Hittills har det också varit en bra marknad i Sverige så det har kanske inte funnits något stort incitament att flytta utomlands, säger Linda Thiel.

Linda Thiel, chef för White arkitekter i London. Foto: White arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på organisationen Sveriges Arkitekter, håller med:

– Brexit påverkar definitivt arkitektmarknaden, det politiska klimatet påverkar alla. Jobbar du som arkitekt i en kreativ bransch utgår du från att EU:s fria inre marknad ska gälla och då väljer du hellre en annan plats att verka på om du inte redan är där.

En stor profil inom brittisk arkitektur, Vicky Richardson, varnade nyligen i engelska arkitektmagasinet Building Design för att bygga upp en rädsla kring Brexit. Hon menar att arkitekter ska fokusera på att se möjligheter och inte endast problem med ett utträde.

Den svenska arkitektbyrån White har varit verksam i London i drygt tio år och öppnade 2015 kontor i staden. I dag har man drygt tio anställda men planen är det dubbla, säger Linda Thiel.

– Vi fortsätter utveckla och att växa Londonstudion enligt planen. För oss är det viktigt med nya perspektiv, nya marknader, nya kunder och samarbetspartners. Jag är glad att vi tog beslutet att göra denna satsning för några år sedan för jag tror att det hade varit svårare att börja resan nu. Men allt är ju helt beroende på vilka projekt man har och får in.

Bo och jobba i Storbritannien efter Brexit

Det finns närmare 100 000 svenskar och drygt 1 000 svenska dotterföretag i Storbritannien. Som EU-medborgare kan du i dag bo och arbeta i landet utan att behöva söka uppehålls- eller arbetstillstånd, så länge du kan försörja dig själv.

Inget är bestämt men Storbritannien har tagit fram ett förslag för EU-medborgare efter Brexit.

EU-medborgare som fram till utgången av 2020 bott i Storbritannien i mer än fem år kommer automatiskt att få permanent rätt att fortsätta göra det.

EU-medborgare som kommer till Storbritannien innan utgången av 2020 kan till den 30 juni 2021 ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, som gör att man kan stanna i landet tills man har nått femårsgränsen och då kan ansöka om ”permanent boendestatus”.

EU-medborgare som kommer till Storbritannien efter utgången av 2020 kan ansöka om uppehållstillstånd enligt framtida invandringslagstiftning.

”Vi förutsätter att rättigheterna för EU-medborgare i Storbritannien kommer att vara skyddade. Regeringen erkänner och värderar EU-medborgare och andra icke-brittiska medborgare som arbetar, studerar och lever här och deras viktiga bidrag”, sa en talesperson för brittiska utrikesdepartementet i fjol.

Källa: Workwide, brittiska utrikesdepartementet

Mer att läsa