Gå till innehållet

Storbråk om miljardkontrakt i Norge

Efter att tävlingen om regeringskvarteret i Oslo avgjordes i september har en infekterad strid brutit ut bland två av de inblandade lagen. Vinnaren, Team Urbis, anklagas för att ha samarbetat med juryn för att få fördelar i tävlingen.

Sedan terrordådet 2011, då regeringskvarteret utsattes för en bombning, har arbetet med att återuppbygga platsen pågått. 2016 utlyste byggherren Statsbygg en arkitekttävling, och i september presenterades Team Urbis som vinnare av den. Men vinsten har gett upphov till en stor konflikt i vårt västra grannland.

Team G8+, som också deltog i tävlingen, har lämnat in ett 23 sidor långt klagomål till Statsbygg. Laget anser att Team Urbis haft tävlingsfördelar, eftersom två av jurymedlemmarna arbetat nära Team Urbis.

– Vi lämnar inte in ett klagomål för att vi vill vinna tävlingen, utan för att tävlingen inte följt reglerna. Det är ett stort och viktigt samhällsuppdrag, arkitektbranschen kan inte leva med oegentligheter. Det är som att delta i ett maraton och sedan upptäcka att vinnaren startade en halvtimme före oss, säger Lars Haukeland, talesperson för Team G8+, i ett pressmeddelande.

Han får medhåll av Erling Dokk Holm, förste amanuens i stadsbyggnad vid Högskolan i Kristiania. Han skrev i slutet av oktober ett debattinlägg i den norska tidningen Aftenposten där han hävdar att Nordic Office of Architecture, en del av Team Urbis, var med och tog fram detaljplanen för området. Det gör, enligt Dokk Holm, att de både utvecklat ett nära förhållande till byggherren Statsbygg och suttit på mer information än konkurrenterna.

– Jag upplever att detta radikalt bryter mot praxis i arkitekttävlingar, säger Dokk Holm till Aftenposten.

G8+ säger sig ha kommit över dokumentation som visar att deltagarna inte haft samma möjligheter i tävlingen.

– Principen om likabehandling av leverantörerna är grundläggande i offentliga upphandlingar. Här indikerar allt att Statsbygg inte har kunnat leva upp till denna grundläggande princip, säger Inger Roll-Matthiesen, jurist som representerar G8+, till den norska tidningen Arkitektnytt.

Både Statsbygg och Team Urbis slår ifrån sig kritiken och hävdar att tävlingen gått rätt till.

– Vi menar att vi har spelat med öppna kort och gjort allt korrekt. När vi nu får in klagomål har vi sett över det och svarat Team G8+ med att avvisa klagomålet, säger Pål Weiby, kommunikatör på Stadsbygg, till Arkitektnytt.

– Nu är det Statsbygg som fått klagomålet, men jag har naturligtvis läst både det och Statsbyggs svar. De avvisar klagomålet vilket bekräftar bilden jag har haft. Jag har inte alls tänkt på att vi tidigare samarbetat med två av jurymedlemmarna eftersom det inte har varit något problem, säger Gudmund Stokke, talesperson för Team Urbis, till Arkitektnytt.

Efter att ha fått sitt klagomål avvisat övervägde G8+ att gå till domstol för att avsluta kontraktet med Team Urbis, men bestämde sig i veckan för att inte göra det.

– I värsta fall hade det kunnat bli en rättsprocess som pågår i flera år, och vi blir ansvariga för att försena hela regeringskvarteret. Det kan vi inte ha på vårt samvete, säger Lars Haukeland till den norska tidningen Dagens Naeringsliv.

Men G8+ står fast vid att tävlingen har stridit mot grundläggande krav på likabehandling och överväger nu att söka ekonomisk ersättning, samt överklaga till KOFA (Klagenemnda for offentliga anskaffelser, den norska motsvarigheten till Förvaltningsdomstolen).

– Tillsammans med våra klienter utreder vi detta vidare, säger G8-juristen Inger Roll-Matthiesen till Dagens Naeringsliv.

Kontraktet som tävlingen handlade om är värt mellan en halv miljard och en miljard norska kronor. Byggstart förväntas ske först 2020 eftersom Stortinget först måste godkänna kostnaderna.

Fakta. Detta har hänt:

Juni 2016. Statsbygg utlyser en plan- och arkitekturtävling för regeringskvarteret i Oslo.

Juni 2017. Team Urbis och Team G8+ presenteras som vinnare av tävlingen. Statsbygg förhandlar om kontrakt med båda.

27 september. Team Urbis presenteras som slutlig vinnare.

16 oktober. Team G8+ lämnar in ett 23 sidor långt klagomål till Statsbygg. Klagomålet visar bland annat att två av jurymedlemmarna arbetade mycket nära med Team Urbis 2015 och 2016.

8 november. Team Urbis skriver under kontraktet för planeringen av regeringskvarteret. Det är fortfarande inte klart om team G8+ kommer att gå vidare genom att överklaga till Kofa (Klagenemnda for offentliga anskaffelser, Norges motsvarighet till Förvaltningsrätten).

Mer att läsa