Gå till innehållet

Stockholm dröjer med svar på Gestaltad livsmiljö

Bara 26 av 46 tillfrågade kommuner har inkommit med svar på remissen av arkitekturutredningen Gestaltad livsmiljö. Stockholm är en av syndarna.

Remisstiden för regeringens arkitekturutredning Gestaltad livsmiljö gick ut den 14 mars. Men kulturdepartementet saknar fortfarande svar från flera kommuner, däribland Stockholms stad.

Stockholm har begärt uppskov tre gånger och har senast medgetts tidfrist till den 14 april, det vill säga en månad senare än utsatt tid. Stockholms kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) förklarar begäran om uppskov med att remissvaret ska hinna få tillräcklig politisk behandling.

– Staden kommer svara på remissen för gestaltad livsmiljö. Att vi inte inkommit med svar ännu har att göra med att vi vill få en så bra process och ett så bra svar som möjligt, säger Roger Mogert.

Stockholm står sedan den 1 februari utan stadsarkitekt, då Karolina Keyzer avgick. Men enligt Roger Mogert har inte det påverkat svarstiden.

På kulturdepartementet påbörjas ändå arbetet med att sammanställa de totalt 240 remissvar som kommit in. Svaren har fått konkurrera om uppmärksamheten, då fyra remisser ska hanteras samtidigt inom departementet.

– De sena remissvaren påverkar inte processen för Gestaltad livsmiljö. Vår ambition är en proposition i riksdagen under 2017, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Mer att läsa