Gå till innehållet

Stockholms stad överklagar dom om Nobel Center

Bygget av ett Nobelcenter stoppades i domstol, men nu har Stockholms stad överklagat domen.
– Det var inte oväntat att staden fortsätter att försöka överklaga, säger Kristina Berglund, arkitekt och vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen, som länge varit emot bygget på platsen.

I maj stoppades planerna på ett Nobelcenter intill Nationalmuseum av Mark- och miljödomstolen, som menar att nybygget skadar kulturmiljön som riksintresse. För att ge plats åt byggnaden måste ett tullhus från 1876 och två hamnmagasin från 1910 rivas.

– Det är en unik kulturmiljö från en tid då sjöfarten spelade stor roll för Stockholms tillväxt. Men det viktigaste är inte husen i sig utan helheten: Att hela den här hamnmiljön från 1800-talet finns kvar, säger Kristina Berglund, arkitekt och vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Därför vill hon ha byggnaden på en annan plats.

– Huset samspelar inte med omgivningen. Det skulle göra stor skada i stadsbilden och skymma Blasieholmens stenstadsfront, bryta den sammanhållna avgränsningen mot vattnet, skymma siktlinjer och ge ett väldigt dominant intryck i förhållande till Nationalmuseum. Hela övergången till Skeppsholmen får en helt annan karaktär. Dessutom är det för trångt för en så omfattande busstrafik som det blir fråga om.

Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum och Skönhetsrådet håller med. Även Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna är motståndare till ett Nobelcenter på Blasieholmen.

Andra inom kultur- och näringsliv och en politisk majoritet i Stockholm stad – Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern – är positiva. Den 10 september överklagade de domen till Mark- och miljööverdomstolen.

De tycker att domstolen tar för stor hänsyn till att boende och fastighetsägaren Lundbergs får sämre utsikt och mer lyssnar på Riksantikvarieämbetet än på länsstyrelsen, som accepterat en justering av byggnaden. I överklagan står det att byggnaden blir kortare och lägre och vrids något för att inte skymma vissa siktlinjer.

Partierna påpekar att Stockholm har flera tullhus från 1800-talet och att detaljer från 1800-talet bevaras på Blasieholmen, som en rät kajlinje, en stenbelagd öppen plats och ett våg- och kokhus. De menar också att det är utrett att det är den enda praktiska platsen för ett Nobelcenter, på grund av läget vid vattnet med gångavstånd från centrum, och att en ny analys visar hur trafikstörningar kan undvikas.

Tullhuset på Blasieholmen som ska rivas om Stockholm stad får bygga ett Nobelcenter på platsen. Foto: Anders Vikhult

Nobelstiftelsen har i dag sina verksamheter på olika håll i Stockholm, bland annat i Börshuset som anses för litet. Enligt förespråkarna skulle ett Nobelcenter samla allt under ett tak och skapa ett kulturellt och vetenskapligt centrum för Nobelpristagarnas insatser. Målet är göra byggnaden till ett internationellt varumärke för Nobel med 600 000 besökare varje år.

Mark- och miljööverdomstolen väntas i november ge besked om man tar upp Stockholms stads överklagan. En slutlig dom kommer i sådana fall tidigast nästa år.

–Det är inte första gången staden har förlorat i första instans. Det har hänt med jämna mellanrum i andra projekt. Att den här frågan blir prövad är otroligt viktigt för staden. Hundra procent säker kan man aldrig vara men vi tror absolut att huset kan bli av, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

– Jag tycker att argumenten i Mark- och miljödomstolens dom är så tydliga så det borde hålla. Men jag är orolig för vad som kommer att hända framöver om ett sånt här bygge skulle släppas fram på den här väldigt viktiga platsen i Stockholm. Vi har en mycket tydlig kulturmiljölagstiftning, i både plan- och byggglagen, miljöbalken och i kulturmiljölagen, och det är oroväckande om den här lagstiftningen successivt skulle urholkas i tillämpningen, säger Kristina Berglund.

Detta har hänt

I december 2011 tecknades en så kallad avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för ett Nobelcenter på Blasieholmen.

Ritningarna för Nobelcentret är resultatet av en internationell arkitekttävling där elva bidrag tävlade. Tävlingen startade sommaren 2013 och resultatet stod klart under våren 2014. Vinnare blev förslaget från David Chipperfield Architects Berlin.

Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2016 och kommunfullmäktige i Stockholms stad klubbade beslutet om bygget i april 2016.

Efter kritik gjordes vissa förändringar i förslaget till Nobelcentret. På ytan är de nuvarande ritningarna inte så olika det tidigare förslaget men byggnaden blir både kortare och lägre. Byggnaden är tänkt att bli 32 meter hög, 65 meter lång och ha en yta på 11 850 kvadratmeter. Den beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och är tänkt att främst finansieras med privata donationer. Bygget innebär att det gamla tullhuset från 1876 och två närliggande magasin från 1910 måste rivas.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt stoppade bygget den 22 maj. Stockholms stad har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Mer att läsa