Gå till innehållet

Stockholms buller visas i 3D

Nytt gränssnitt för Stockholms bullerkartor ska förenkla planeringen och göra informationen mer lättillgänglig.

Stockholms stad har i flera år arbetat med digitala verktyg för att kunna mäta och buller från väg- och spårtrafik i staden. Syften är både att underlätta för beslut om åtgärder och planering av nya byggnader och att göra det möjligt för stockholmare att själva avläsa bullernivåerna i ett område eller vid ett specifikt hus. I april presenterades bullerkartorna för Stockholm i ett nytt 3D-gränssnitt.

– Det här är ett viktigt underlag, inte minst i den fysiska planeringen.  Kartläggningen ger en bra bild av bullrets utbredning i staden, och med den nya 3D-kartan går det även att se var på en fasad som bullerpåverkan är som störst, säger Stefan Troëng, miljöutredare vid Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Stockholms nya bullerkartor ska uppdateras löpande, och de nya gränssnitten ska göra informationen mer lättillgänglig.

– Med det här verktyget är det enkelt att förstå bullersituationen i hela Stockholm. Nu blir det enklare att se var Stockholms mest bullriga platser finns, men också omvänt var de lugnaste gatorna finns säger Mina Karimpour, ansvarig akustiker för projektet på Tyréns som har tagit fram kartorna i nära samverkan med Stockholms stad, i pressmeddelandet.

Bullerkartorna är tillgängliga via Stockholms stads webb.

Mer att läsa