Gå till innehållet

Stockholm och Celsing förlikas om nya krematoriet

Stockholms stad och Johan Celsing arkitektkontor har skrivit under ett förlikningsavtal om det vattenskadade Nya krematoriet på Skogskyrkogården. Därmed är den fleråriga tvisten om ansvaret för skadorna på byggnaden löst.

Enligt Johan Celsing arkitektkontor innebär förlikningen att Stockholms stad avstår sina krav mot kontoret. Det handlar bland annat om ett skadeståndskrav på 5,8 miljoner kronor som staden rest i en talan vid Stockholms tingsrätt.

– Extern byggnadsteknisk expertis konstaterade att läckaget berodde på fel som vi inte ansvarade för. Vi tillbakavisade således skadeståndskravet, skriver Johan Celsing arkitektkontor i en kommentar.

Kostnaderna för den juridiska processen uppgår redan till miljonbelopp för respektive part. De enda som ekonomiskt vinner på fortsatt process är advokatbyråer och konsulter. Därför har staden tecknat förlikningsavtalet. I sakfrågan har staden inte ändrat uppfattning, kommenterar Mats Larsson, förvaltningschef på Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.

Johan Celsing vann uppdraget att rita Nya krematoriet efter en internationell arkitekttävling 2009. Byggnaden belönades med Kasper Salin-priset 2013 och invigdes officiellt i maj 2014. Men redan innan slutbesiktningen upptäcktes problem med vattenläckage från taket. En tvist uppstod mellan Stockholms stad, Johan Celsing arkitektkontor och generalentreprenören Skanska om problemen orsakades av konstruktionsfel eller byggfel.

Snart stod det klart att byggnaden skulle behöva genomgå en omfattande renovering. Förutom vattenavrinningen från taket som inte fungerade befanns den södra väggen vara instabil och taksäkerheten undermålig. Vattenläckaget åtgärdades med större gesimsrännor, vattenutkastare samt en dropplist som leder ut vattnet utanför fasaden. Den södra väggen stabiliserades med en bärning på baksidan och taksäkerheten förbättrades med ett nytt vajersystem. Arbetena utfördes under överinseende av Scheiwiller Svensson arkitektkontor.

Sedan parterna inte lyckats komma överens lämnade Stockholms stad våren 2016 in en stämningsansökan mot Johan Celsing arkitektkontor vid Stockholms tingsrätt. Men innan målet gick till huvudförhandling kom alltså parterna till en förlikning. Mellan generalentreprenören Skanska och Stockholms stad fanns en förlikning sedan tidigare.

I juli 2017 skedde slutbesiktningen av taket och den södra väggen. Enligt Mats Larsson på kyrkogårdsförvaltningen har renoveringsarbetet kostat omkring 30 miljoner kronor.

– Nya krematoriets budget var på 175 miljoner kronor och kostnaden före renoveringsarbetet landade på 165 miljoner. Sammantaget står sig ändå kostnaden väl mot exempelvis det nya krematoriet på Kvibergs begravningsplats i Göteborg, som kostade omkring 200 miljoner kronor, säger han.

I sin skriftliga kommentar uttrycker Johan Celsing missnöje med slutresultatet:

– Vi beklagar att exteriörförändringarna saknar den omsorg och precision som är utmärkande för arkitekturen på Skogskyrkogården.

Nya krematoriet på Skogskyrkogården före renoveringen. Foto: Annika Jensfelt

Nya krematoriet efter renoveringen, med bland annat ny taklösning med dropplist i fasaden.

 

Mer att läsa