Gå till innehållet

Statsbesök med fokus på trähus

När Islands president Gudni Johannesson kom till Sverige på statsbesök var en av punkterna att besöka Strandparkens massivträhus i Sundbyberg. Presidenten fick tillsammans med bland andra kungen och bostadsministern lära sig mer om att bygga i trä.

De fyra åttavåningshusen, helt byggda i trä, stod klara 2013 och är ritade av Gert Wingårdh. Han var en av talarna under statsbesöket och framhöll hur anpassningsbara trähus är.

– Du kan kontrollera träet med en väldig precision, det går att såga exakt hur du vill.  Sen är det ju ett mycket trevligare material, trä är varmt och betong är kallt.

Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, talade också om trähusets styrkor.

– Det går att anpassa ett trähus med till- och ombyggnader på ett helt annat sätt än med betong. Det har funnits en viss skepsis hos en del arkitekter eftersom man måste rita annorlunda med trä, men det är på väg att ändras.

En annan fördel med trähus togs upp av Arne Olsson, vd för Folkhem Trä som är husens byggherre.

– Koldioxidutsläppen från trähusen är negativa. Under byggnationen skapades utsläpp på 600 ton koldioxid, men husen binder 1600 ton. Att bygga husen ger alltså ett utsläpp på minus 1000 ton.

Som en jämförelse skulle motsvarande bygge i betong orsaka utsläpp på 1200 ton koldioxid per hus, enligt Folkhems egna uträkningar.

En kritik som riktats mot trähus har varit det dyra materialet. Något som delvis tillbakavisas av Arne Olsson.

– Ja, materialet är dyrare än betong. Men det går 70 procent snabbare att bygga med trä, vilket gör att du sparar in en hel del där.

En annan kritik lyftes av Håkan Juholt, Sveriges ambassadör på Island, som frågade om brandrisken inte är högre i ett trähus.

– Nej, inte som vi har byggt här. Det går inte att tända på, det är omöjligt, svarade Arne Olsson.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) deltog på besöket och pratade om varför det inte har byggts fler trähus.

– Det har funnits en konservativ inställning inom branschen, många har varit vana vid betong. Men under de senaste två åren har jag sett en stor förändring, där fler arkitekter och byggherrar har börjat intressera sig för trähus.

En annan viktig faktor är, enligt bostadsministern, den tekniska utvecklingen.

– I och med att lösningarna för att bygga industriellt i trä har utvecklats har fler intresserat sig för det, eftersom det på så sätt går att få ner priserna.

Vilken är den viktigaste politiska åtgärden för att bygga fler trähus?

– Vi måste se över kraven på koldioxidutsläpp. Nu finns det utsläppsregler för driften av ett hus men det måste ändras till att handla om livscykelperspektiv istället. Den största delen av koldioxidutsläppen sker under byggandet av ett hus, snarare än i driften. Det kommer konkreta förslag för hur vi ska göra det här under våren.

Mer att läsa