Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Städernas trädtäckning kartlagd

Boverket har gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Tjänsten kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter.

Kartläggningen är enligt Boverket tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, grönplanering, klimatanpassning och uppföljning.

Kartläggningen ger en bild av nuläget i 200 tätorter med fler än 5000 invånare. Boverket refererar till den allt oftare uppmärksammade 3-30-300-regeln, det vill säga att man ska kunna se tre träd från sitt fönster, att 30 procent av stadsdelen ska vara täckt av träd och att de boende ska ha max 300 meter till ett grönområde. Av de 200 tätorterna i Boverkets nya kartläggning är det bara 22 som har en trädtäckning på 30 procent och över.

På Boverket kommer man att använda kartläggningen i samband med uppföljningen av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, friluftslivsmålen med mera.

Mer att läsa