Gå till innehållet

Språkkaféet prisades av stockholmsarkitekter

Arkitektur Språkkafé, en aktivitet inom nätverket Newly Arrived Architects, fick Årets Guldrum, ett arkitekturpris instiftat av Stockholms Arkitektförening. Priset delades ut under arkitektföreningens traditionella vårrevy på Färgfabriken.

Arkitekten Ahmed Alaydi startade upp Arkitektur Språkkafé tillsammans med kulturgeografen Sandra Oliveira e Costa i vintras.

– Det här priset sänder en signal om att vi nyanlända arkitekter har mycket att tillföra professionen i Sverige , säger Ahmed Alaydi.

Stockholms Arkitektförening motiverar priset: ”Arkitektur Språkkafé är ett guldrum för Stockholms arkitekter. Där uppstår nya idéer och samarbeten på tvärs mot inarbetade hierarkier. Arkitektur språkcafé gör Stockholm till en mer dynamisk stad med nya kopplingar till arkitekter världen över.”

Premiär för språkkaféet var i februari och sedan dess har arkitekter mötts i olika lokaler 14 gånger. Etablerade arkitekter i Sverige träffar nyanlända från en mängd olika länder för att utbyta kunskap, diskutera projekt och träna svenska med inriktning på arkitekturtermer.

– I början var det tänkt särskilt för syriska arkitekter, men nu har vi nästan lika många nationaliteter som personer på våra möten, berättar Ahmed Alaydi.

Till språkkaféerna kommer runt 20-30 personer varje gång och fördelningen mellan svensktalande och nyanlända arkitekter har varit rätt jämn. Förutom föreläsningar har arkitekterna parats ihop två och två och diskuterat projekt och tränat arkitektsvenska på olika nivåer.

– Ett syfte har också varit att förmedla kontakter mellan arkitekterna och arkitektkontoren och flera personer har redan lyckats få anställningar, berättar Ahmed Alaydi.

Nu pausar Arkitektur Språkcafé under sommaren, förutom för några informella aktiviteter, gruppen ska till exempel snart delta i en sandslottstävling i Stockholm. Till hösten fortsätter språkkaféet igen och det finns flera idéer kring hur verksamheten ska utvecklas med kunskapsutbyten på olika sätt.

– Vi kanske deltar i tävlingar tillsammans. Och någon gång kanske vi startar ett arkitektkollektiv ihop.

Arkitektur Språkcafé

Arkitektur Språkcafé organiseras under facebookgruppen Newly Arrived Architects där också andra aktiviteter annonseras.

Mer att läsa