Gå till innehållet

Södertälje får arkitekturpolicy – och stadsarkitekt

Södertälje väntas inom kort fatta beslut om en arkitekturstrategi och tillsätter även en ny stadsarkitekt.
– Vi är mitt i en expansiv fas. Det är både spännande och rätt i tiden, säger kommunens samhällsbyggnadsdirektör.

Södertälje är sedan ett decennium tillbaka inne i en expansiv fas och kommunen har bland annat som mål att möjliggöra för 20 000 nya bostäder från 2016 till 2036. Behovet av service, mötesplatser, förskolor, äldreboenden och mycket annat väntas därför också öka.

– Nu är det mycket som händer samtidigt i vår kommun, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Sofi Cyréus, arkitekt och samhällsbyggnads-strateg.

Hållbarhetsfrågor har länge varit en viktigt för Södertälje. Och att koppla ihop dessa med gestaltningsfrågor har ökat intresset för en arkitekturstrategi, berättar Sofi Cyréus som projektlett arbetet med policyn.

– Synen på arkitektur i Södertälje har tidigare handlat om frågor som rör fönstersättning och kulör på fasader. Det har varit viktigt att koppla ihop funktionalitet, hållbarhet, gestaltning och skönhet och visa hur arkitektur kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Det är vad vår strategi bygger på, säger hon.

Att ta fram en arkitekturstrategi har funnits med sedan översiktsplanen beslutades om 2013, men det aktiva arbetet kom i gång 2019. För att använda strategin har en samtalsguide tagits fram som underlättar för kommunens tjänstemän att samtala kring arkitekturfrågor med exploatörer, fastighetsägare och andra.

Kommunen har även tillsatt en ny stadsarkitekt och i början av maj stod det klart att det blir Andreas Pålsson som får den nya tjänsten. Han kommer närmast från en tjänst som studiochef på arkitektkontoret Liljewall och tillträder den 23 maj.

– Det är både spännande och rätt i tiden att Södertälje åter får en stadsarkitekt, efter att vi pausade den rollen 2015. Vi är mitt i en expansiv fas och jag ser att Andreas Pålsson kommer att kunna samla diskussionen kring stadens framväxt, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

Mer att läsa