Gå till innehållet

Snabb lärarutbildning för arkitekter dröjer

Arkitekter ska snabbare kunna vidareutbilda sig till lärare, enligt ett regeringsbeslut. Men den korta KPU:n, som utbildningen kallas, blir öppen för yrkesgruppen först efter årsskiftet.

I flera år har arkitekter haft svårt komma in på den så kallade kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, för att bli ämneslärare i teknikämnen.

Utbildningen kräver att man läst minst tre terminers teknikstudier, och eftersom kurserna på arkitektutbildningar ofta är vagt beskrivna har få arkitekter lyckats visa sin behörighet.

– Det står inte att du läst materiallära utan ”projekt 1” eller bara ”arkitekturteknik”. Det gör det väldigt svårt att bedöma, har Per Norström, lektor i teknikens didaktik vid KTH, tidigare sagt till Arkitekten.

Den nuvarande kompletterande utbildningen är på tre terminer inklusive praktik. Men i år lanseras en ny KPU, som bara är två terminer lång.

Personer med arkitektutbildning är en av grupperna som kan söka den inom ämnesområdet teknik och matematik på grundskolenivå. Men först från årsskiftet – på testomgången i höst står de inte med. De som har en civilingenjörsutbildning är dock behöriga för den nya KPU:n redan från och med höstterminen.

– Det har varit många vändor om arkitektexamen ska räknas in. Det senaste som gäller är att den är med, men den förordningen träder i kraft första juli, säger Stefan Petersson, adjunkt på KTH Arkitekturskolan, och ordförande i Rådet för arkitektur och barn inom Sveriges Arkitekter.

Den kompletterande lärarutbildningen inom teknik erbjuds på Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och KTH. Till våren kommer även Malmö Högskola att erbjuda utbildningen.

Enligt Skolverket kommer det att saknas 12 000 lärare i Sverige år 2035, och tanken är att den nya KPU:n ska minska den siffran.

Stefan Petersson tror att utbildningen kan passa arkitekter.

– Den är mer förkortad och lämplig för arkitekter. Så det öppnar upp för att vi kan få behöriga lärare i arkitektur. Och om de som förmedlar arkitektur är kompetenta, så blir det folkbildande.

Men den korta KPU:n har fått kritik från utbildningsansvariga på universiteten.

– Man kan förstå förslaget mot bakgrund av lärarbristen, men man kan inte bara förkorta och förkorta, sa Anna-Karin Gullberg vid Luleå tekniska universitet till TT i december i fjol.

Arkitekter som sökt senast den 19 april kan fortfarande läsa den längre KPU:n i höst på bland annat KTH, om de lyckats visa upp att deras examen består av 90 poäng teknikämnen.

 

Om den korta KPU:n

Från och med vårterminen 2023 kan arkitekter söka den så kallade korta KPU:n som ger en lärarbehörighet på grundskolenivå inom teknik och matematik, samt NO i de lägre klasserna.

Utbildningen är på 60 högskolepoäng och erbjuds på Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad, KTH och Malmö högskola.

Lärosätena har olika urvalskriterier. På KTH sker urvalet genom ett meritsystem där poäng ges för högskolepoäng, undervisningstimmar och kunskapsbaserat arbete. På vissa platser går KPU:n att läsa delvis på distans.

Mer att läsa