Gå till innehållet

Små missar ska inte orsaka återkallat arbetstillstånd

I snitt utvisas 400 personer i månaden från Sverige utan att deras kompetenser på arbetsmarknaden ersätts. Tidigare har arbetskraftsinvandrare utvisats på grund av små misstag från arbetsgivare, men nu föreslår regeringens utredning en ändring av regelverket.

Arkitekten har tidigare skrivit om arkitekter som blivit av med sina arbetstillstånd på grund av fel från arbetsgivaren, som till exempel inte hade annonserat tjänsten på rätt sätt. För branschen, där det råder brist på arbetskraft, kan det enligt Sveriges Arkitekter vara förödande.

– Arkitektbristen är ett hot mot kvalitet i stadsutveckling och det vi bygger. Har vi inte nog med arkitekter på kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i privat sektor kan vi inte göra någonting. Det är verkligen en nyckelkompetens och utrikesfödda arkitekter är en stor resurs, sa förbundsdirektör Tobias Olsson tidigare i år till Arkitekten.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) har nu tagit emot en utredning som föreslår att det ska bli svårare för Migrationsverket att återkalla ett arbetstillstånd. Tidigare kunde det göras på grund av mindre fel, som att lönen under en kort tid legat under kollektivavtalsnivåer.

– Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag, säger Heléne Fritzon i ett pressmeddelande. Förslaget ska nu ut på remiss.

Trots förslaget till förändring finns det mycket att ha koll på när det gäller arbetskraftinvandring. Här listar vi steg för steg hur en ansökan om arbetstillstånd ska gå till.

 

Så här ska en ansökan om arbetstillstånd gå till:

  1. En arbetsgivare vill anställa och utannonserar en tjänst via Arbetsförmedlingens platsbank.
  2. En person från ett land utanför EU söker tjänsten och får den.
  3. Arbetsgivaren upprättar ett anställningserbjudande och skickar det till Migrationsverket. Erbjudandet innehåller information om lön, försäkringar samt ett yttrande från facket.
  4. När det finns ett erbjudande skickar personen som ska anställas en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd till Migrationsverket. Det kostar normalt 2000 kronor att ansöka.
  5. Om Migrationsverket svarar ja får personen ett tillstånd som är knutet till yrke och arbetsgivare. Om man byter jobb måste man alltså ansöka om ett nytt tillstånd. Anställningen måste påbörjas inom fyra månader från det att tillståndet utfärdats. Det tar Migrationsverket 1-3 månader att behandla en ansökan.
  6. När personen har fått ett arbetstillstånd underrättar arbetsgivaren Skatteverket och skickar information om till exempel lön och försäkringar.
  7. Migrationsverket gör kontroller för att se till att villkoren följs och att anställningen faktiskt finns.
  8. Ett tillstånd gäller normalt i två år, men går att förlänga ytterligare två år. Om man vill förlänga gäller samma process som för den första ansökan, men handläggningen tar längre tid – mellan 10 och 20 månader.
  9. Efter två år kan personen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Vid en sådan prövning ser Migrationsverket över personens anknytning till Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Mer att läsa