Gå till innehållet

Skövde har valt väg för sitt nya krematorium

Fyra arkitektkontor deltog i ett parallellt uppdrag om ett nytt krematorium i Skövde. Vid en presskonferens på torsdagen stod det klart att White arkitekter tar hem uppdraget.

Uppdraget har omfattat ett nytt och större krematorium, med personalutrymmen, en religionsneutral ceremonilokal och en skiss över den omgivande blivande begravningsplatsens utformning.

Bakgrunden är att stadens gamla och centralt belagda krematorium är för litet, församlingen har därför beslutat bygga nytt på en skogstomt om femton hektar.

Fyra arkitektkontor valdes ut för att delta i processen, AIX, Malmström Edström, Barup & Edström och White arkitekter – som alltså tar hem uppdraget.

– Ett krematorium som i det här fallet också innehåller en stor ceremonilokal är en väldigt speciell byggnadstyp. Den är både publik och närmast industriell och har alltid framstått som en eftertraktansvärd arkitektuppgift, säger Ulla Antonsson, som representerar teamet från White arkitekter.

Ulla Antonsson, arkitekt vid White.

Det utvalda bidraget omfattar bland annat ett atrium i personaldelen och ceremonilokalen har försetts med ett “diorama” – en glasvägg ut mot en gård av befintlig skogsmiljö, men som omgärdas av murar för att skydda sörjande från blickar utifrån.

– Det har varit intressant att få ut så mycket av placeringen i fasad som möjligt. Med en öppning mot naturen så att man ska kunna fästa blicken på något som växer och spirar, i motvikt mot det man upplever, säger Ulla Antonsson.

Svante Jildenhed är ordförande för kyrkorådet i Skövde pastorat och del av den bedömningsgrupp som rekommenderat Whites bidrag. Han lyfter bland annat dioramat, men också planlösningen som helt skiljer de olika verksamheterna åt för ögat.

– Vi fastnade för deras förslag. Det är löst på ett bra sätt så att de sörjande som kommer till en ceremoni inte behöver komma i kontakt med den övriga verksamheten, trots att den ligger i samma byggnad, säger han.

Nu följer en bearbetningsprocess av det utvalda förslaget. Byggstart planeras till 2023 och verksamheten tros kunna vara igång 2025.

Mer att läsa