Gå till innehållet

Skolgården enda haken för vinnarförslag i Linköping

Bland 25 tävlande bidrag tog Arkitema hem segern i den allmänna tävlingen om ett nytt kvarter för skola, kultur och idrott i Linköping. Juryn hyllar det mesta i förslaget – men vill se bättre utemiljö för skoleleverna.

Vinnarbidraget består av en huvudbyggnad som är nedbruten i tre volymer samt ett kringbyggt kvarter där bottenvåningen binder samman hela anläggningens funktioner.

Huvudbyggnaden bygger på ett tredimensionellt rutnät i trä som stabiliseras av kärnor av betong och som skyddas av dubbla glasfasader.

”En intressant och berörande huvudbyggnad”, skriver juryn i sitt utlåtande och nämner särskilt samspelet mellan glas och trä.

Juryn anser också att förslaget är väl förankrat i platsens historia, där den omgivande bebyggelsen är från 1940- och 50-talen. Förslaget ersätter en skolbyggnad från 1960-talet.

”Genom sina smala och nätta volymer i olika höjd anpassar sig förslaget mycket väl” skriver juryn i sitt utlåtande.

Sättet som byggnaden integrerats på platsen är något som även ansvarig arkitekt Håkan Sandhagen är särskilt nöjd med.

– Stadens ambition är att göra kvartersstad i centrala Linköping men idag är kringliggande bebyggelse punkthus och lamellhus. Det var en utmaning att integrera en så stor byggnad i kvartersform, jag är väldigt nöjd med hur fint det blev, säger han.

Arkitemas vinnarförslag utgörs av en huvudbyggnad i tre volymer och en bottenvåning som binder samman kvarterets alla funktioner. Skolan ska rymma 1 800 högstadie- och gymnasieelever.

Samtidigt konstaterar juryn att förslaget verkar i den lilla skalan, på ögonhöjd. Här syftar man bland annat på det skärmtak som binder samman huvudbyggnadens tre volymer över entrén mot det befintliga Drottningtorget. Juryn hyllar också det sätt på vilket arkitekterna binder samman hela kvarteret i bottenvåningen.

”Här redovisas en sant multifunktionell byggnad som har potential att ge liv åt hela stadsdelen med ett myller av elever dagtid och andra besökare kvälls- och helgtid”, skriver juryn.

På en punkt är dock juryn kritisk: ”Högstadieeleverna behöver större och ljusare utemiljöer.” Juryn menar dock att eftersom förslaget bygger på ett flexibelt system av moduler, kan man minska den uthyrbara ytan till förmån för en större skolgård på bottenvåningens tak.

”På så sätt kan 4 500 kvadratmeter skolgård för högstadieelever anordnas”, skriver juryn.

Håkan Sandhagen säger att deras tanke varit att kvartersmarken framför den indragna byggnaden mot Drottningtorget samt innergårdarna skulle fungera som skolgårdar.

– Kravet i tävlingen var att all skolgård skulle ligga på marken och samtidigt skulle vi få in 23 000 kvadratmeter lokaler. Vi har lagt mycket av skolgården i stadsmiljö vilket kanske inte fungerar för högstadielever. Vi får jobba vidare med det, säger Håkan Sandhagen.

Tävlingskvarteret ligger intill Kungsbergsparken och Drottningtorget i Linköping.

 

Mer att läsa