Gå till innehållet

Skogskyrkogården får bänk genom ny upphandlingsform

För första gången genomförs nu ett innovationspartnerskap inom arkitektur- och designbranschen i Sverige. Syftet är att få fram en unik bänk till världsarvet Skogskyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad arrangerar nu Sveriges första innovationspartnerskap inom arkitekt- och designbranschen, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Arkdes. Uppgiften är att sätta samman ett team av designer och producent som tillsammans formger och producerar utvändiga sittbänkar för begravningsplatsen Skogskyrkogården i Stockholm. Upphandlingen ska annonseras sent i vår.

I den nya upphandlingsformen innovationspartnerskap upphandlas både utformning och produktion i samma process till skillnad mot en arkitekttävling där beställaren handlar upp ett vinnande förslag, för att i ett senare skede handla upp produktionen.

– Kyrkogårdsförvaltningen vill säkra kvaliteten i det genomförda projektet, säger Katarina O Cofaigh, stabschef på Sveriges Arkitekter.

Kyrkogårdsförvaltningen har länge letat på marknaden efter den rätta produkten, en bänk som både kan matcha världsarvet Skogskyrkogården gestaltningsmässigt och som uppfyller moderna krav på bland annat tillgänglighet. Förvaltningen kontaktade också Sveriges Arkitekter för att få hjälp att arrangera en tävling för uppgiften.

– De ville ha en garanti redan i upphandlingsprocessen att produktionen skulle fungera och då föreslog vi ett innovationspartnerskap. Det är roligt att testa den nya upphandlingsformen med en någorlunda hanterbar uppgift. Men samtidigt som det är en liten produkt är det en svår uppgift att svara mot världskulturarvet, säger Katarina O Cofaigh.

Innovationspartnerskap har varit möjligt inom EU sedan 2014 och sedan januari 2017 beskrivs upphandlingsformen i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Men upphandlingsmetoden är väldigt ovanlig, det har bara genomförts 17 stycken i hela Europa sedan det nya direktivet kom 2014.

– Den kräver en upphandlande myndighet som är beredd att betala för utvecklingen av en produkt under hela upphandlingsprocessen, säger Katarina O Cofaigh.

Annonseringen för Kyrkogårdsförvaltningens innovationspartnerskap för Skogskyrkogården ska ske framåt sommaren. Teamen ska visa att de har hög designkompetens och beskriva sin design- och produktionsprocess. Ett krav är att de ska bedriva separat forsknings och utvecklingsverksamhet. I slutet av processen, någon gång i höst, skrivs ett avtal med producenten om produkten.

Kraven kan göra det svårare att komma med som oerfaren designer och producent. Men Katarina O Cofaigh tror inte att de kommer att sorteras bort vid urvalet.

– De som har samarbetat tidigare har lättare att beskriva sin process, men Kyrkogårdsförvaltningen vill inte utesluta nya konstellationer, de är intresserade av hög designkompetens och det kan man visa på andra sätt än med referenser, säger hon.

Kyrkogårdsförvaltningen betalar för de olika teamens arbete under innovationspartnerskapet och en bedömningsgrupp ska godkänna villkoren.

– Villkoren mellan producent och designer är däremot svårare att styra och ha insyn i men vi kan påpeka att det är viktigt att de är rimliga, säger Katarina O Cofaigh.

Innovationspartnerskap är bara en av de nya upphandlingsformer som kan komma ur nya LOU 2017.

– Vi vill titta på sätt att handla upp med fokus på kvalitet och där man kan utveckla projektet i upphandlingen. Det tror vi är bra för arkitekterna, säger Katarina O Cofaigh.

Innovationspartnerskap

Ett innovationspartnerskap ska annonseras för att ta fram utvändiga sittbänkar för världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm. Upphandlande myndighet är Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad. Upphandlingen sker i samarbete med Sveriges Arkitekter och Arkdes.

Innovationspartnerskap är en ny upphandlingsform inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och syftar till ”utveckling och därpå anskaffning av den vara, tjänst eller entreprenad som myndigheten har behov av”. (LOU 6 kap 31 §). Det innebär att myndigheten har rätt att upphandla produktionen av varan av den producent som utvecklat den inom förfarandet. Den definition av innovation som används i upphandlingsdirektivet av EU är ”genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.” (artikel 2.1.22 i Upphandlingsdirektivet.)

Mer att läsa