Gå till innehållet

Skarpt läge för ekosystemtjänster

Nu avslutas det fleråriga projektet C/o city som handlar om att lyfta värdet av naturen i staden och få med ekosystemtjänster i planeringen.
– Ska vi klara en hållbar stadsutveckling när vi bygger tätt måste vi få med de gröna frågorna som mer än bara pynt, säger projektledaren Christina Wikberger.

Varför startade ni projektet?

– Det började när vi jobbade med miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden och vi frågade oss hur vi skulle jobba för att få en klimatanpassad och grönskande utemiljö i den täta stadsdelen. Vi startade ett samarbete med Malmö, som jobbat med grönytefaktorn och tillsammans med flera parter fick vi 2012 medel från Vinnova för att utveckla verktyg för ekosystemtjänster.

Kan du ge exempel på verktyg som ni utvecklat?

– Vi har gjort en vägledning som visar hur kommuner, byggherrar och konsulter kan jobba för att få med ekosystemtjänsterna i projekten. Vi har också tagit fram ett antal beräknings- och modelleringsverktyg som visar hur djur rör sig i stadslandskapet och därmed hur man kan stödja till exempel pollenering. Vi har också modelleringsverktyg för buller, värme och dagvatten.

Du sa att det är det täta stadsbyggandet som kräver ett mer medvetet utnyttjande av ekosystemtjänster. Finns någon täthetsgräns när ekosystemtjänsterna inte går att utnyttja?

– Det finns det säkert, men den har inte vi hittat. Självklart går det inte att förtäta hur mycket som helst. Det finns kvaliteter, till exempel när det gäller dagvattenhantering, som beror på ytornas storlek.

Vad händer nu när projektet är slut?

– Vid en avslutande konferens idag delar vi med oss av kunskaperna. Vi sparkar ut bollen, kan man säga. Regeringen har i sin budget utlovat att de ska satsa på ekosystemtjänster – det finns alla förutsättningar att arbetet nu tas vidare i konkret planering. Vi behöver nyttorna naturen ger i städerna – de går inte att få någon annanstans, de måste finnas där människor bor.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.

Källa: Naturvårdsverket

C/O CITY

C/O City har finansierats av Vinnova och drivits av Stockholms stad. Det är en konstellation av totalt 13 aktörer, däribland Chalmers Arkiktektur, Malmö stad, NCC, Rise, White arkitekter och WSP.

Mer att läsa