Gå till innehållet

Sex kollegor på nya jobb

Veckans arkitekter på nya jobb återfinns på Arkitema som vann tävlingen om Sahlgrenska Life i veckan samt på Cedervall Arkitekter.

Sanna Haagen är nyanställd på Arkitema Architects och tillhör bostadsteamet i Stockholm. Hon har tidigare arbetat hos Petersson & Haagen Arkitekter i Helsingborg.

Katarina Hagen Ranch

Katarina Hagen Ranch är nyanställd arkitekt i Arkitema Architects vårdteam i Stockholm. Hon kommer senast från PE Arkitektur Projektengagemang.

Enda Nolan

Enda Nolan är också nyanställd arkitekt på Arkitema Architects Stockholmskontor. Han tillhör bostadsteamet och har tidigare arbetat på Kennedy Automation.

JörgenÅkerlund

Jörgen Åkerlund är nyanställd arkitekt på Arkitema Architects Malmökontor. Senaste anställningen var Jais arkitekter och innan det Juul & Frost i Köpenhamn.

Jenny Lindqvist

Jenny Lindqvist har rekryterats till Cedervall Arkitekter där hon kommer att arbeta som medverkande landskapsarkitekt med inventerings-, skiss-, projekterings-, utrednings- samt presentationsarbete. Tidigare arbetade hon på Knivsta kommun.

Mireia Muntanola

Mireia Muntanola har rekryterats till Cedervall Arkitekters sjukhusgrupp. Hon tog examen i Barcelona 2010 och har arbetat med restaureringsprojekt i Spanien och bostäder, kontor och skolbyggnader i Sverige. Hon kommer närmast från Axeloth arkitekter.

Mer att läsa