Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Sju av tolv i förslaget till ny styrelse saknar facklig erfarenhet

Fem anställda finns i den föreslagna nya styrelsen för Sveriges Arkitekter. Det är mer än dubbelt så många som för fyra år sedan men fortfarande är cheferna i majoritet. Och andelen ledamöter med facklig erfarenhet ligger oförändrad på cirka 40 procent.

“Vi har identifierat behovet av att stärka de anställdas perspektiv.” Så sa valberedningens dåvarande ordförande Johanna Good inför stämman 2014 apropå kritiken mot att styrelsen perioden innan haft en stark överrepresentation av chefer.

Det slutade med en styrelse med två chefer färre och ytterligare tre anställda. I den styrelse som nu föreslås har andelen anställda ökat ytterligare, men cheferna är fortfarande i majoritet. Andelen som arbetat fackligt är i princip oförändrad där 7 av 12 ledamöter inte har facklig erfarenhet.

Erik Adolfsson var den enda som var fackligt ombud på sin arbetsplats när han valdes in i styrelsen 2014. Han ser det som en brist att inte fler har facklig erfarenhet alternativt ett arbetstagarperspektiv som anställd.

Erik Adolfsson.

Erik Adolfsson.

– Förbundet är väldigt viktigt som påverkansorgan, men för att ha den tyngden är man beroende av alla sina medlemmar och väldigt många är med av fackliga skäl. Tappar vi det fackliga benet riskerar hela kraften i förbundet att försvinna, säger Erik Adolfsson som jobbar på Linköpings kommun.

En annan, nu avgående, ledamot med vana från fackklubb är Frida Wanselius. En erfarenhet hon å andra sidan inte lägger så stor vikt vid.

– Styrelsen får kontinuerlig utbildning på det fackliga området plus att arbetet mer är på en strategisk, juridisk och politisk nivå än i en fackklubb, säger hon.

När Frida Wanselius valdes in i styrelsen 2008 var hon chef för BSK:s inredningsstudio. Hon ser ingen motsättning mellan chefskap och fackligt fokus.

Frida Wanselius.

Frida Wanselius.

– Det viktiga är att du har ett genuint engagemang för medlemmen som ju är dina branschkollegor, och det tror jag att de flesta chefer har och absolut alla som sitter i styrelsen, säger hon.

Erik Adolfsson håller med om att det behövs olika perspektiv och roller i styrelsen och att anställda har allt att vinna på att det går bra för branschen i stort. Samtidigt understryker han att andelen chefer påverkar hur styrelsen och förbundet uppfattas.

– Av den anledningen är det viktigt att visa att det finns en bred representation som kan svara upp mot hela medlemskaran. Trots allt är de allra flesta arkitekter anställda, säger han.

Mer att läsa