Nyheter

Sju arkitekter sägs upp från Arkitema

27 maj 2019

Arkitema har sagt upp tio arkitekter i Stockholm på grund av arbetsbrist, varav tre har återanställts för att arbeta med vårdprojekt.
– Vi ville så klart att det skulle vara färre som sades upp, säger Johan Norlin, ordförande för fackklubben.

Annons
Foto Arkitema Architects

Arkitema säger upp sju anställda på grund av arbetsbrist.

Arkitema architects varslade i mars sina anställda på Stockholmskontoret om en uppsägning om tio personer. Bakgrunden till varslet är arbetsbrist till följd av en minskning i antalet bostadsprojekt och en vikande bostadsmarknad.

Företaget har därefter förhandlat med fackklubben som fått stöd av Sveriges Arkitekters jurister i förhandlingarna.

Arkitema, som har ett hundratal anställda i Stockholm, meddelade i slutet på april att tio av deras anställda sägs upp. Därefter har företaget återanställt tre personer som haft särskilda kvalifikationer för att arbeta med vårdprojekt.

Annons

– Vi ville så klart att det skulle vara färre som sades upp, men vi fick inte gehör för det, säger Johan Norlin, ordförande för facklubben på Arkitemas Stockholmskontor, och fortsätter:

– Vi tycker att det har varit lite för bråttom från arbetsgivarens sida. Formellt sett har det gått rätt till och turordningslistan har följts, men det hade varit bättre att ha lite längre tid på sig i processen, för att hinna se att alla uppgifter stämmer.

Susan Schack, kontorschef på Stockholmskontoret, beklagar den uppkomna situationen och lyfter fram Arkitemas insatser för att behålla personalen.

– Vi strävar alltid efter att hålla vår personal sysselsatta i projekt, så att vi kan undvika att behöva säga upp medarbetare. Stagnationen på marknaden har tyvärr resulterat i att fler arkitektkontor måste anpassa sin organisation. Detta gäller även Arkitema. Till vår glädje, efter uppsägningarna, har vi  fått in flera nya uppdrag inom vård, vilket har lett till att vi återanställt tre av de uppsagda medarbetarna, vilket gläder oss.

Arkitema har ett 130-tal anställda i Sverige, där cirka 120 av dem sitter på Stockholmskontoret.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel