Gå till innehållet

Sekvens av stadsrum vann i Falkenberg

En ny märkesbyggnad nära Stortorget och en stadspark som omgärdas av bostäder. Så vann Fojab tävlingen om ett nytt kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg.

Juryn motiverade valet av vinnare för dess ”träffsäkra ordning i kvarteret och relationen i stadskärnan” och ansåg att Utsikt-Insikt var det förslag som bäst fyllde stadens ambition vad gäller att ”skapa en byggnad som andas värdighet och öppenhet och ger kulturen och kunskapen en hög status i staden”. Huvuduppgiften var en byggnad för ett kunskaps- och kulturcentrum med nytt stadsbibliotek och gymnasieskola. Dessutom skulle de tävlande lämna förslag på en stadsplan för hela kvarterets utveckling.

– Det fanns ett starkt önskemål om en byggnad som mötesplats som kan bli en motor i staden, att samla så mycket energi som möjligt på ett ställe. Vi har kopplat byggnaden tätt intill Stortorget med Stadsteater och Folkets Hus i stadens centrum. Jag tror det har varit framgångsfaktorn, säger Charlotte Kristensson på Fojab i Malmö.

Det andra stora stadsbyggnadsgreppet är den nya stadsparken som skapas bakom den nya byggnaden genom att placera planerade bostäder längst ut i kanten på kvarteret och därmed frigöra yta för en park som kan fungera som ett samlande rum för både skolans och stadens verksamheter.

– Vi konstaterade tidigt att om staden ska få de funktioner de efterfrågar måste en ny byggnad orientera sig tydligt mot Stortorget och ge det en injektion. Då bildas en sekvens av platser från Tullbron via Rådhustorget, Stortorget, den nya byggnaden och stadsparken bakom, förklarar Kjell Adamsson, som är uppdragsansvarig tillsammans med Charlotte Kristensson.

Gymnasieskolan är idag spridd i ett stort område. Fojab föreslog en verksamhetsanpassning och renovering av en befintlig byggnad och kunde på så sätt nå ända fram till Stortorget. Det minskade också programytan. Den nya byggnaden binder ihop befintliga verksamheter genom en gemensam foajé upp till idrottshallen Falkhallen.

– Det handlar om att väva samman och samutnyttja. Det var vår lösning för att få ner både investerings- och driftskostnader, förklarar Charlotte Kristensson.

Innan tävlingsjuryn hade sagt sitt utlyste Falkenbergs kommun en omröstning bland allmänheten om de fyra förslagen och Fojabs förslag Utsikt – Insikt var favoriten. Nu jobbar Fojabs arkitekter vidare i två steg parallellt. I första skedet i dialog med skolan och biblioteket och sedan med gestaltningsfrågor och stadsbyggnadsfrågor. Officiellt startmöte var den 9 december.

– Vi behöver bygga in expansionsmöjligheter för skolan i framtiden. Vi tittar också på att etappindela utvecklingen av kvarteret för att kunna genomföra det över tid, säger Kjell Adamsson.

Fojab vann den 10 november 2015 projekttävlingen om nytt kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg samt en skiss på omvandling av hela kvarteret Krispeln. 

Fojab föreslog en ny stadspark i Falkenbergs kärna. Den kan skapas genom rivning och att nya byggrätter förläggs i kanten av området så att en fri yta skapas. Tävlingsteamet jobbade från två olika håll, utifrån verksamhetens lokalbehov respektive från ett stadsbyggnadsperspektiv: Kjell Adamsson, Stefan Johansson, Charlotte Kristensson, Mikael Pettersson och Edvin Bylander.

Den nya byggnaden binds samman med befintlig skolbyggnad, som föreslås att renoveras och verksamhetsanpassas, genom en gemensam foajé. På så sätt hölls den totala tillbyggnadsytan nere. Det stora greppet i den nya byggnaden är ett inre stort rum som flätar sig upp genom byggnaden och öppnar sig med utsikt mot den nya stadsparken.

Den 24 november 2015 klubbades budgeten i Falkenbergs kommun där 300 miljoner kronor ska läggas på den nya byggnaden. Stadsparken är ännu inte budgeterad. Det vinnande förslaget ska nu arbetas in i den nya detaljplanen som antas under 2016. Hösten 2018 planeras inflyttning.

Mer att läsa