Gå till innehållet

Samtalsserie sätter punkt efter 10 år

Efter tio år är det nu sista tillfället i samtalsserien Mellanrum på Göteborgs stadsmuseum, om social hållbarhet i stadsutveckling. Nu ska samtalen ordnas i ett mer rörligt format.

Idag hålls det 100:e och sista samtalet i serien Mellanrum, om social hållbarhet och stadsutveckling, i Göteborg. Det är nu över tio år sedan det första tillfället.

– Syftet med samtalen har varit att skapa en förståelse för varandras perspektiv, inte att ställa olika sidor mot varandra för att se vem som ”vinner” debatten, förklarar arkitekten Vanja Larberg.

Hon anställdes 2009 som utvecklingsledare på Göteborgs stad för att arbeta med kopplingen mellan stadsplanering och social hållbarhet och kom in lagom till seriens andra samtal. Under åren har frågor om bostadsutveckling, mänskliga rättigheter, rörelsemönster och infrastruktur återkommit beroende på aktuella händelser och diskussioner i staden.

– Det har hänt mycket inom Göteborgs stadsutveckling de senaste tio åren och vi har anpassat samtalen. Tydligast var det hösten 2015 när den stora flyktingvågen kom till Sverige. Då ordnade vi flera samtal kring temat, berättar Vanja Larberg.

Det senaste årets samtal har handlat mycket om kulturens roll i stadsutvecklingen, om kulturhusens roll och kulturutövares villkor och bibliotekens betydelse som mötesplatser. Föreläsare från olika yrkesområden och med olika roller i samhället har deltagit i samtalen som har riktat sig till olika målgrupper beroende på tema.

– Samtalet där vi bjöd in politiker i en panel för att diskutera hur den höga exploateringen påverkar de offentliga rummen var ett av de mest välbesökta, säger Vanja Larberg.

Alla samtal i serien Mellanrum har hållits på Stadsmuseet i Göteborg, men nu väntar förändringar. Första samtalet i ny form beräknas hållas i april i år.

–  Vi sätter punkt för samtalen i serien Mellanrum, det är dags för något nytt. Istället ska vi röra oss ut till de platser vi diskuterar och arbeta mer på fält, säger Vanja Larberg.

 

Mellanrum

Samtalsserien om stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg har anordnats en gång i månaden på Göteborgs stadsmuseum. Samtalen är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgs universitet, Mistra urban futures och Göteborgs stad, social resursförvaltning. Initiativtagare till samtalsserien var Ylva Berglund, intendent på Göteborgs stadsmuseum, Lars Lilled från Social resursförvaltning och Elisabeth Undén från Chalmers.

Sista samtalet äger rum den 27 februari kl 17 på Göteborgs stadsmuseum. Temat är Våra drömmars stad och deltar gör bland andra arkitekten Anna-Johanna Klasander, poeten Lina Ekdal och Sven-Erik Bergström hållbarhetsexpert i Kungsbacka.

Mer att läsa